-->

Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Αποψίλωση των δασών

Ένα άλλο πρόβλημα που προκαλείται από την αποψίλωση των δασών

Deforestation
Thanks Bella & Gene
April 2nd, 2010

Bits & Pieces