-->

Friday, December 31, 2010

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
του ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
τ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Είναι προφανές ότι όποιος επιχειρεί να μιλήσει για κάποια από τις πολλές πτυχές της ζωής και του έργου των Τριών Ιεραρχών, βρίσκεται μπροστά σε ανυπέρβλητες δυσχέρειες, όχι τόσο για το τι πρέπει να πει, αλλά για το τι επιτρέπεται να παραλείψει από τη ζωή τους, που υπήρξε τόσο πλούσια σε προσφορά και δημιουργία. Γεγονός που καθίσταται πιο έντονο, όταν ο ομιλών δεν θεραπεύει τη θεολογία, ούτε καν τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά τις θετικές.
Ας μη λησμονούμε όμως ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του έργου των Τριών αυτών Τιτάνων του πνεύματος υπήρξε ακριβώς η πολυμέρεια των ενδιαφερόντων τους και η ενασχόλησή τους με θέματα που άπτονται της ανθρώπινης ζωής στην ολότητά της.
Ειδικότερα, το έργο του Μεγάλου Βασιλείου, σε μια πτυχή του οποίου επικεντρώνεται η παρούσα ομιλία, είναι πολυσχιδές και πλούσιο, στηριγμένο όχι μόνο στη θεία έμπνευση και τη βαθιά γνώση, αλλά και στην έμπρακτη αγάπη του για τους συνανθρώπους του, και ειδικότερα τους νέους. Επιδιώκει να ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, τα ιερά ευαγγελικά κείμενα, ώστε να γίνουν πιο προσιτά στους Χριστιανούς, σε μια εποχή που οι ποικίλες αιρέσεις απειλούσαν να προκαλέσουν σύγχυση και αποπροσανατολισμό στους πιστούς.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσονται και οι εννέα ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου, που φέρουν τον τίτλο Ομιλίαι εις την Εξαήμερον και στις οποίες ερμηνεύει τα της Δημιουργίας του Κόσμου, έτσι όπως περιγράφονται στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως, του πρώτου από τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση του βιβλικού κειμένου εκθέτει τις περί φύσεως, ανθρώπου και κόσμου αντιλήψεις του και θέτει τα θεμέλια της στάσεως των Χριστιανών απέναντι σ’ αυτά τα προβλήματα.
Είναι γεγονός ότι στο σύγχρονο ερευνητή γεννώνται δύο βασικά ερωτήματα: α) ποια είναι η συνέπεια μεταξύ Βιβλικού κειμένου και πορισμάτων της σύγχρονης επιστήμης και β) ο Μ. Βασίλειος συντάσσει τις Ομιλίες με κριτήρια θεολογικά –εκκλησιαστικά ή θετικά –επιστημονικά; Στο πρώτο έχουν ήδη διατυπωθεί τόσες πολλές απόψεις, που η οικονομία της παρούσας ομιλίας δεν επαρκεί να καλύψει. Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, είναι προφανές ότι ο Μ. Βασίλειος ομιλεί κατεξοχήν ως εκκλησιαστικός άνδρας.
Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι ο Μ. Βασίλειος επιστρατεύει και την πολυσχιδή θύραθεν παιδεία του για να ερμηνεύσει το Βιβλικό κείμενο, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται η αντίληψη για τον κόσμο (δημιουργία, σύσταση, φυσικοί νόμοι, γεωλογικά φαινόμενα, κ.λ.π.) μέσα από τα μάτια ενός Βυζαντινού του 4ου αι. Ο Μ. Βασίλειος οδηγεί τον ακροατή σε αναγνώριση του Δημιουργού του Σύμπαντος και ερμηνεύει το Βιβλικό κείμενο, ώστε να γίνει κατανοητό από όλους. Νεώτερες έρευνες έδειξαν ότι ο Μ. Βασίλειος εκινείτο έχοντας, επίσης, ως βάση τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Ποσειδώνιο, ακόμη και τον Πλωτίνο.
Ειδικότερα, αναφορικά με τα γεωλογικά στοιχεία, που αποτελούν και το θέμα της παρούσας ομιλίας, διαπιστώνεται ότι στις ομιλίες που προαναφέρθηκαν, ο Μ. Βασίλειος καταθέτει πλούτο πληροφοριών. Εκείνο που πρέπει κυρίως να διευκρινιστεί είναι ότι αποστασιοποιείται πλήρως από τον αρχαιο –ελληνικό μύθο της Κοσμογονίας, αλλά και από την ορθολογικότερη προσέγγιση της δημιουργίας από την πλευρά των αρχαίων φιλοσόφων . Έτσι, στις διάφορες ερμηνείες των αρχαίων φιλοσόφων, που με την ποικιλία και τις αντιθέσεις τους ουσιαστικά αναιρούν η μία την άλλη, ο Μ. Βασίλειος προϋποθέτει την εκ Θεού δημιουργία του κόσμου. Ουσιαστικά είναι διαφορετική η αφετηρία του, καθώς δεν τον ενδιαφέρει το πώς της δημιουργίας, αλλά το ποιος.
Κατά την ερμηνεία της Γενέσεως από τον Μ. Βασίλειο, τα πρεσβεία της υπάρξεως ανήκουν στον ουρανό.
Ως προς τη σύσταση του κόσμου ο Ιεράρχης παρατηρεί: Όσον αφορά λοιπόν, στην ουσία του ουρανού, αρκούμαι σε όσα είπε ο Ησαΐας, ο οποίος με απλά λόγια μας έδωσε να καταλάβουμε επαρκώς τη φύση του λέγοντας: «Ο στερεώσας τον ουρανόν ωσεί καπνόν» (Ησ. 51,6)∙ δηλαδή αυτός που για να κατασκευάσει τον ουρανό, έπλασε τη φύση του λεπτή και όχι στερεά ούτε παχιά (Α’8, SC 26, 120∙ PG 29, 21 A).
Αναφερόμενος στο σχήμα του Ουρανού γράφει ότι είναι «ωσεί καμάρα» (Ησ. 40, 22) , παρά το γεγονός ότι οι γνώμες των σοφών διίστανται.
Κατόπιν, ο Μ. Βασίλειος, αναφερόμενος στη Γη και επιδιώκοντας τον περιγραφικό ορισμό της, σημειώνει ότι δεν πρέπει να πολυπραγμονούμε περί της ουσίας της, διότι η φύση της είναι σύνθετη από τις ποιότητες. Τονίζει χαρακτηριστικά: «να γνωρίζουμε καλά ότι, όσα βλέπουμε ως συστατικά αυτής [=της Γης], κατατάσσονται στο είναι και είναι συμπληρωματικά της ουσίας της» . Αν, λοιπόν, κάποιος δώσει έμφαση ή αντίθετα, υποτιμήσει μια από τις ποιότητες της Γης, όπως είναι π.χ. το ψυχρό ή το βαρύ ή το πυκνό, δεν πρόκειται να επιτύχει τίποτα. Στη Γη ενυπάρχουν αρμονικά τα τέσσερα βασικά στοιχεία –χώμα, αέρας, νερό και φωτιά.
Ο Ιεράρχης παρατηρεί ότι όλα τα υλικά είναι αποτέλεσμα της συνθέσεως των τεσσάρων αντιθετικών ανά ζεύγη πρώτων στοιχείων (γη –αέρας, φωτιά –νερό). Η σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων καθίσταται δυνατή λόγω των ποιοτήτων τους. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο Μ. Βασίλειος δέχεται τη συζυγή ποιότητα και δεν περιορίζεται απλώς στη μνεία των τεσσάρων στοιχείων ή των «ριζωμάτων», όπως τα ονόμασε ο Εμπεδοκλής, αλλά αναφέρεται στη συμπεριφορά και στον ρόλο αυτών των στοιχείων. Στο σημείο αυτό φαίνεται να υιοθετεί την κοσμολογία του Ηρακλείτου και συγκεκριμένα την άποψη ότι οι αντιθέσεις των στοιχείων πραγματώνουν την αρμονία και την ισορροπία μέσα στη φύση .
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η Γη είναι μια όχι τέλεια σφαίρα, αλλά ένα πεπλατυσμένο σφαιροειδές, με την πολική του ακτίνα ελαφρώς μικρότερη από την ισημερινή του ακτίνα.
Μετά την υφή και το σχήμα της Γης, τίθεται το ερώτημα της στηρίξεώς της. Ο Μ. Βασίλειος επισημαίνει σχετικά: η σκέψη μας θα αναζητήσει πάλι το αντιστήριγμα του στηρίγματος εκείνου, και έτσι θα βυθιστούμε στο άπειρο, και κάθε φορά που θα βρίσκουμε μία βάση θα αναζητούμε τη βάση της βάσεως (A’9, SC 26, 124. PG 29, 21C).
Κατά τη γνώμη του, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η Γη στηρίζεται σε βάθρα, «εγώ εστερέωσα τους στύλους αυτής» (Ψαλμ. 74,4) ή επιπλέει πάνω σε θάλασσα, «επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν» (Ψαλμ. 23,2). Αυτές οι απόψεις διατυπώνονται βέβαια στην Αγία Γραφή, δεν πρέπει όμως να ερμηνευτούν κατά γράμμα. Κάνει λόγο για την «συνερειστικήν δύναμιν», που συγκρατεί τη Γη, παρά το τεράστιο βάρος της. Και πάλι αυτή η δύναμη δεν είναι άλλη από εκείνη του Κτίσαντος: «αλλά να ομολογούμε ότι τα πάντα συγκρατούνται από τη δύναμη του δημιουργού» λέει χαρακτηριστικά, «εν τη χειρί του Θεού τα πέρατα της γης» (Ψαλμ. 94,4) .
Ο Μ. Βασίλειος δεν προσπαθεί να χρονολογήσει την ηλικία της Γης, γιατί γνωρίζει ότι ξεφεύγει από τους σκοπούς των ομιλιών του «Περί Γενέσεως». Απλώς αναφέρει ότι «καν ημέραν είπης καν αιώνα την αυτήν ερείς έννοια» .
Με βάση τα περικλειόμενα απολιθώματα, τους λιθολογικούς χαρακτήρες των στρωμάτων και τα γεωλογικά συμβάντα, αναγνωρίσθηκαν τοπικές σχέσεις των γεωλογικών στρωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι εγκαθιδρύθηκε μια παγκόσμια αλληλουχία των διαφόρων στρωμάτων. Η ταξιθέτηση και η όλη χρονολόγηση της Γης διακρίνεται σε δύο Μεγααιώνες, τον Κρυπτοζωϊκό και τον Φανεροζωϊκό. Οι δύο αυτοί μεγααιώνες διακρίνονται σε έξι αιώνες, που σχεδόν ανταποκρίνονται στις έξι ημέρες της Γενέσεως. Έτσι, οι έξι αιώνες, στους οποίους διαρθρώνεται η ηλικία της Γης, είναι ο Καταρχαιοζωϊκός (με τα αναερόβια βακτήρια), ο Αρχαιοζωϊκός ( με την αερόβια πρωτοσύνθεση), ο Προτεροζωϊκός (με τα πρώτα μικροσκοπικά φύκη και τη δημιουργία της ζώνης του όζοντος), ο Παλαιοζωϊκός αιώνας με τους πρώτους ιχθύς και τα αμφίβια, ο Μεσοζωϊκός με τα ερπετά και ο Καινοζωϊκός αιώνας με τα θηλαστικά και τα πρωτεύοντα. Έτσι, μπορούμε σήμερα να πούμε ότι οι έξι αιώνες της ηλικίας της Γης αντιπροσωπεύουν εν πολλοίς τις ημέρες της δημιουργίας και συμπίπτουν κατά θεϊκή επιταγή και έμπνευση με τις έξι ημέρες της Γενέσεως.
Σύμφωνα με τον Μ. Βασίλειο, ο Θεός ορίζει τον φυσικό νόμο της κινήσεως του νερού . Πριν από την εντολή του, τα ύδατα έμεναν ακίνητα. Αμέσως μετά, όμως, έρρευσαν, για να καταλάβουν «την οικείαν χώραν» . Έκτοτε τα ύδατα διακρίνονται σ’ εκείνα που ρέουν αυτόματα, όπως είναι οι πηγές και τα ποτάμια, και σ’ εκείνα που είναι «συλλογιμαία και απόρρευτα» , δηλ. οι λίμνες και η θάλασσα .
Χαρακτηριστική απόδειξη της σοφίας του Θεού στη συναγωγή των υδάτων, σύμφωνα με τον Ιεράρχη, είναι π.χ. το γεγονός ότι η Αίγυπτος, αν και βρίσκεται χαμηλότερα, εντούτοις δεν κατακλύζεται από την Ερυθρά Θάλασσα λόγω των θινών που την προστατεύουν κατά μήκος της ακτής. Μάλιστα, ο ίδιος μας δίνει και την ιστορική πληροφορία της ανθρώπινης, ανεπιτυχούς τότε, προσπάθειας διανοίξεως διώρυγας που θα ένωνε την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο πρώτα από τον Σέσωστρι τον Αιγύπτιο και αργότερα από τον Δαρείο τον Μήδο .
Μας πληροφορεί επίσης ότι, από παρατηρήσεις που έχουν γίνει, προκύπτει ότι η στάθμη της επιφάνειας της Μεσογείου είναι διαφορετική από εκείνη της Ερυθράς και του συνεχόμενου Ινδικού Ωκεανού .
Πράγματι, η επιφάνεια της θάλασσας είναι ασταθής. Ανυψώνεται και πέφτει με την παλίρροια (κατά περιοδικό τρόπο), τα κύματα (κατά τυχαίο τρόπο), τη θερμοκρασία, την πίεση και την αλμυρότητα.
Προσπαθήσαμε σε συντομία και ίσως αποσπασματικά να προσεγγίσουμε τις περί την «Γένεσιν» ερμηνείες του Μ. Βασιλείου. Όλες αυτές οι εξηγήσεις αποειδωλοποιούν το σύμπαν, όπου δεν μπορεί να διεισδύσει καμιά μαγική και απόκρυφη δύναμη ή οντότητα. Είδαμε, ωστόσο, ότι αυτή η κατά κάποιο τρόπο ορθολογική εξέταση της δημιουργίας –με αριστοτεχνική κατά τα άλλα μέθοδο στα πλαίσια ενός κηρύγματος- δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψεως, την οποία χρησιμοποιεί ο Μ. Βασίλειος. Την αφορμή, μαζί με όλες τις βασικές προϋποθέσεις, τη δίνει το ίδιο το κείμενο της «Γενέσεως». Από τη στιγμή που ο Θεός (το απόλυτο προσωπικό και λογικό Ον) δημιουργεί τον κόσμο, υπεισέρχεται μια λογική διάρθρωση μέσα στη δομή του σύμπαντος.
Ο Μέγας Ιεράρχης, ενώ κινείται με ιδιαίτερη άνεση στον χώρο των έως τότε γνωστών επιστημονικών παρατηρήσεων, χρησιμοποιεί εν τούτοις ένα λόγο σαφέστατο, διαυγή και πλούσιο σε νοήματα, ποτισμένο από τη βαθύτατη θεολογική του γνώση. Στη Δημιουργία του κόσμου αποκαλύπτεται το θεϊκό μεγαλείο και η ξεχωριστή θέση που ο Θεός επεφύλαξε για τον Άνθρωπο. Από τα πιο ταπεινά πλάσματα και τα μικρότερα χόρτα έως τους υψιπέτες αετούς και τα μεγαλόσωμα θηρία, από τη Σελήνη έως τα πιο απομακρυσμένα άστρα, όλα τα μελετάει με αγάπη, φιλοσοφεί, διδάσκεται και διδάσκει. Αλλά, το πιο σημαντικό είναι ότι με τον πιο εναργή τρόπο διατυπώνει εκείνο, για το οποίο ερίζουν σπουδαιοφανείς φιλόσοφοι και επιστήμονες αιώνες τώρα: τη συμπόρευση επιστήμης και πίστης. Γράφει: «και αν ακόμα μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτά που θεωρούμε παράδοξα και ερμηνεύουμε ως θαύμα, δεν μειώνεται στο ελάχιστο ο θαυμασμός μας για τα μέγιστα, διότι η απλή πίστη είναι ισχυρότερη από τις λογικές αποδείξεις».

Το άρθρο προέρχεται από το περιοδικό «Διάλογοι Καταλλαγής» της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, τεύχος 88 (Ιανουάριος –Φεβρουάριος –Μάρτιος 2008).

Thursday, December 30, 2010

Μπλε κάδος για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών

Γεια σας! Με γνωρίζετε; Είμαι ο μπλε κάδος. Έχω αρχίσει να κάνω δειλά δειλά την εμφάνιση μου σε αρκετές γειτονιές, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλονίκη και σε πολλές επαρχιακές πόλεις. Εδώ μέσα μπορείτε να συγκεντρώνετε τα υλικά που αναγράφονται: Χαρτί – Πλαστικό – Αλουμίνιο – Γυαλί! Επειδή είμαι εκλεκτικός όμως, δε συμπαθώ τα σκουπίδια. Ρίχνετε εδώ μόνο καθαρές και άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα. Ο,τι πετάτε εδώ, μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί!
Η Ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής, περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι μια πράξη ευθύνης για όλους μας. Πρόκειται για μια απλή και εύκολη διαδικασία, αρκεί να ξεχωρίσουμε από τα σπίτι μας τα υλικά συσκευασίας και να τα ρίξουμε στους Μπλε Κάδους. Τι μπορούμε να ρίξουμε εκεί;
 • Χαρτί: Παλιές εφημερίδες και περιοδικά, συσκευασίες από υγρά προϊόντα (γάλατα, χυμούς), χαρτόνια, χάρτινες συσκευασίες από πίτσα, ζάχαρη, απορρυπαντικά κτλ.
 • Γυαλί: Γυάλινα μπουκάλια νερού, αναψυκτικού, απορρυπαντικού, τροφίμων κτλ.
 • Πλαστικό: Πλαστικά μπουκάλια νερού, συσκευασίες από γιαούρτι, λάδι, βούτυρο, απορρυπαντικά, σαμπουάν, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κτλ.
 • Αλουμίνιο: Συσκευασίες από μπύρες και αναψυκτικά, κουτιά κονσέρβας από τόνο, γάλα εβαπορέ, τοματοπολτό, ζωοτροφές κτλ.
Η ανακύκλωση έχει περάσει στην συνείδηση των περισσοτέρων πολιτών μας ως μια θετική διέξοδος για την διαχείριση των απορριμμάτων. Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας αφορά άμεσα. Όλοι μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε στην λύση του προβλήματος προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας αλλά και να ζούμε σε αρμονία με το περιβάλλον. Σκεφτείτε ότι χωρίς την ανακύκλωση υποβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον, εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι της γης με οδυνηρές συνέπειες για τις επόμενες γενιές και επιβαρύνονται οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α).
Τα σκουπίδια είναι πρώτη ύλη και σε μεγάλο ποσοστό αποτελούν «θησαυρό» τόσο για την οικονομία όσο και για το ίδιο το περιβάλλον. Συμμετέχοντας όλοι ενεργά στην ανακύκλωση, όχι μόνο εξοικονομούμε ενέργεια και πρώτες ύλες, αλλά αυξάνουμε τη διάρκεια ζωής των οργανωμένων χωματερών, συντελούμε στην μείωση της ρύπανσης και ταυτόχρονα φροντίζουμε για το περιβάλλον: Προστατεύουμε τα δάση, χρησιμοποιούμε λιγότερο πετρέλαιο μιας και τα πλαστικά είναι παράγωγα του πετρελαίου .
Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο!
Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μόνος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω. (Ν. Καζαντζάκης).
Εσείς έχετε μπλε κάδους στην περιοχή σας; Υπάρχει στο δήμο σας πρόγραμμα συλλογής ή διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και αν ναι, πώς λειτουργεί αυτό μέχρι στιγμής; Πώς αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες σας την ύπαρξη ή την ανυπαρξία σχετικού προγράμματος;

Γεωργία Νικητέα, EcoView.gr

Sunday, December 26, 2010

Αλεξανδρινό: Το λουλούδι των Χριστουγέννων
Euphorbia pulcherrima - Poinsettia

Οι Γάλλοι το λένε «αστέρι της αγάπης». Οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως ποϊνσέτια. Ο λόγος για το αλεξανδρινό, το πλέον δημοφιλές λουλούδι αυτή την εποχή, σήμα κατατεθέν των Χριστουγέννων σε όλη την Ευρώπη.

Euphorbia pulcherrima

Το ταξίδι της ποϊνσέτια ξεκίνησε στο τροπικό κλίμα στο Μεξικό, όπου το Αλεξανδρινό μεγαλώνει ως θάμνος και μπορεί να φτάσει τα 4 μέτρα ύψος.
Η 12η Δεκεμβρίου στην Αμερική έχει καθιερωθεί ως «Μέρα της Ποϊνσέτιας», ημερομηνία που πέθανε ο Joel Poinsett, ο πρώτος πρέσβης των Η.Π.Α στο Μεξικό, που έφερε το Αλεξανδρινό στη χώρα του πριν από περίπου 200 χρόνια, οπότε και το φυτό ονομάστηκε προς τιμή του.
Με αφετηρία την Αμερική, το Αλεξανδρινό ξεκίνησε το ταξίδι του στον υπόλοιπο κόσμο και στην Ευρώπη, το Αλεξανδρινό βρίσκεται αρκετά χρόνια τώρα στην κορυφή της λίστας των φυτών που μεγαλώνουν σε γλάστρα.
Ποϊνσέτια ή Αλεξανδρινό
Ζωντανό ή ψεύτικο, με στρογγυλευμένα ή οδοντωτά φύλλα, το λουλούδι των Χριστουγέννων μπαίνει σε γιορτινά σπίτια, τραπέζια και γωνιές, στολίζει και στολίζεται, ανεβαίνει ως την κορυφή στα χριστουγεννιάτικα δέντρα, χαρίζει τα λαμπερά κόκκινα λουλούδια στο γιορτινό στεφάνι και χρησιμοποιείται για συνθέσεις, σε κεριά, βάζα, χρωματιστές μπάλες και εμπνέει για τόσες ακόμη συνθέσεις.

Wednesday, December 22, 2010

Πάτρα: Δηλητηρίασαν και κρέμασαν επιδεικτικά σκύλο

Σήμερα 21 Δεκεμβρίου τα μάτια των περαστικών της οδού Παπαφλέσσα έμειναν ορθάνοιχτα από τον τρόμο, αφού από τις 6 περίπου το πρωί σκύλος που πρώτα είχε δηλητηριαστεί, είχε επιδεικτικά σφηνωθεί σε όρθια θέση σε διχάλα δέντρου ώστε να είναι ορατός από τους περίοικους.
πηγή
Αλλοδαποί μετανάστες της περιοχής, που πρωτοείδαν το φριχτό θέαμα, φέρονται να ανέφεραν ότι κάλεσαν τις αρχές οι οποίες σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, δεν προσήλθαν μέχρι που μετά από πολλές ώρες Πατρινή φιλόζωη κάλεσε την Μέριμνα ζώων του Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι της οποίας έσπευσαν στον χώρο και τράβηξαν τις αποτρόπαιες φωτογραφίες.
  Όποιος έχει κάποια ενημέρωση, άκουσε, ή είδε ύποπτες κινήσεις αυτών που πέταξαν τις φόλες η κρέμασαν το ζώο, ή ακόμα ανθρώπων που απείλησαν στο παρελθόν να ρίξουν φόλες στο συγκεκριμένο μέρος που ενδεχόμενα σύχναζε το ζώο, ας καλέσουν παράλληλα, τους τοπικούς φιλοζωικούς συλλόγους, στα τοπικά
έντυπα και τα τοπικά Μέσα Μαζικής ενημέρωσης.

Tuesday, December 21, 2010

Μην χαρίζετε ζώα στα παιδιά. Χαρίστε αγάπη και σεβασμό
για τη ζωή!

Η ζωή έχει αξία. 
Δεν μπαίνει στο συρτάρι, ούτε πετιέται στα σκουπίδια, όταν βαρεθούμε. 
Αναλογιστείτε την ευθύνη. 
Μην χαρίζετε ζώα στα παιδιά. 
Χαρίστε αγάπη και σεβασμό για τη ζωή!

Sunday, December 19, 2010

Μην χαρίζετε κατοικίδια ζώα τα Χριστούγεννα

Τα περισσότερα ζωάκια που χαρίζονται τις ημέρες των γιορτών δυστυχώς καταλήγουν στον δρόμο...
Δυο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν από τους Ιταλούς να αλλάξουν συνήθειες και να μην συμπεριλάβουν στα δώρα τους κατοικίδια ζώα.

Πιο συγκεκριμένα, η Αidaa απηύθυνε έκκληση, ζητώντας να εγκαταλειφθεί μια παγιωμένη συνήθεια, που χαρακτηρίζεται, όμως, από επιπολαιότητα: κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, στα διάφορα δώρα, συμπεριλαμβάνονται 150.000 σκυλιά και 250.000 γάτες.
"Μέσα σε λίγους μήνες", τονίζουν οι υπεύθυνοι της Aidaa, "το 40% αυτών των ζώων θα βρεθούν χωρίς ιδιοκτήτη, εγκαταλειμμένα".
Η ιταλική φιλοζωική οργάνωση, υπογραμμίζει, επίσης, ότι "πολύ συχνά, τα κουτάβια προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: δεν τους επιτρέπεται να θηλάσουν όσο θα έπρεπε, οι συνθήκες μεταφοράς είναι εξουθενωτικές και πολλά, σχεδόν νεογέννητα σκυλιά, πεθαίνουν, πριν ακόμη φτάσουν στην Ιταλία και στις άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης".
O κίνδυνος, πάντως, δεν είναι μόνο αυτός: ακόμη και αν εκτεθούν στις προθήκες των μαγαζιών, τα μικρά κατοικίδια, μπορεί να αρρωστήσουν μετά την πώλησή τους, ή να παρουσιάσουν, λόγω του στρες στο οποίο υποβλήθηκαν, σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
Σύμφωνα με τους Ιταλούς φιλόζωους, πολλά σκυλιά αλλά και γάτες, εγκαταλείπονται, μόλις αρχίσουν να δείχνουν τον πραγματικό, φυσιολογικό τους χαρακτήρα. Μόλις, δηλαδή, αποκτήσουν οικειότητα με το περιβάλλον του σπιτιού, εκδηλώσουν την ανάγκη για παιχνίδι, ή μεγαλώσουν και πάψουν να είναι το "παιχνιδάκι" που κάποιοι ιδιοκτήτες νόμιζαν ότι είχαν αποκτήσει.
newsbomb.gr

Thursday, December 16, 2010

Τους ενοχλούν τα αδέσποτα τα Χριστούγεννα...

Κιμμέρια Ξάνθης: Βρέθηκαν δεκάδες πυροβολημένα σκυλιά!
Πριν από δύο ημέρες κάτοικος των Κιμμερίων Ξάνθης επικοινώνησε με το Φιλοζωικό Σωματείο Ξάνθης «ΣΩΖΩ» για να καταγγείλει ένα τραγικό γεγονός! Μας πληροφόρησε ότι στα Κιμμέρια υπάρχουν δεκάδες σκυλιά που έχουν πυροβοληθεί! 
Άτομα του Φιλοζωικού έσπευσαν αμέσως , στην περιοχή που μας υπόδειξε και δυστυχώς αντίκρισαν μια φρίκη! 
Δεκάδες άψυχα σκυλιά ήταν σκορπισμένα παντού και είχαν βρει μαρτυρικό θάνατο. Δυστυχώς, κάποιο αρρωστημένο μυαλό ήταν αυτό που έβαλε πάλι το χέρι του και έσπειρε το θάνατο στα άτυχα αυτά τετράποδα. Ένα αρρωστημένο μυαλό που είχε το θράσος να σηκώσει το όπλο του και να πυροβολήσει πάνω από είκοσι ανυπεράσπιστα ζώα! 
Δυστυχώς ο κάτοικος του χωριού που μας ειδοποίησε δεν άφησε τα στοιχεία του και δεν έχουμε  πολλές πληροφορίες για το γεγονός. Μας είπε μόνο ότι είδε κάποιον με πράσινο αμάξι και δεν πρόλαβε να δει τις πινακίδες.

Φαίνεται  ότι κάποιος φρόντισε να σκοτώσει τα άμοιρα αυτά ζώα, με το δικό του φρικαλέο τρόπο. Είναι ένα θέμα, που αν μη τι άλλο πρέπει να διερευνηθεί, διότι συν τοις άλλης, το γεγονός αυτό κάθε αυτό, εκθέτει τον πολιτισμό μας στη διεθνή κοινότητα.

Παρακαλούμε όποιος γνωρίζει το παραμικρό για αυτό το γεγονός να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή το Φιλοζωικό Σωματείο έστω και ανώνυμα.
Το  πρόβλημα αυτό, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή χειρισμό του θέματος των αδέσποτων ζώων αποτελεί συχνά θέμα κριτικής προς τη πόλη μας και αποτρεπτικό παράγοντα για φιλόζωους που σκέφτονται να μας επισκεφτούν.


Σύμφωνα με το νόμο 3170/2003 η οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση ή εγκατάλειψη ζώου τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι και 1.500 ευρώ ή και ποινή εξάμηνης φυλάκισης.ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
 6985901160

Wednesday, December 15, 2010

Αληθινό χριστουγεννιάτικο δέντρο; Γουάι νοτ;

on 12 Δεκ 2010

Πολύς κόσμος έχει τρομερούς ενδοιασμούς όταν πρόκειται να αγοράσει ένα αληθινό χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Δεν εννοούμε το ζωντανό έλατο σε γλάστρα. 

Αλλά ένα έλατο που το έχουν υλοτομήσει και το έχουν καρφώσει πάνω σε ένα ξύλινο Χ για να στέκεται όρθιο. Και τσουπ, στέκεται, και συ πας και του κρεμάς μπαλίτσες, αγιοβασίληδες, λαμπιόνια, γιρλάντες και ό,τι άλλο μπορεί να σου 'ρθει στην καζάνα.
Στεναχωριέται, λοιπόν, ο υποψήφιος αγοραστής και κοντοστέκεται μπροστά στα δέντρα αυτά, συλλογιζόμενος: "Κρίμα είναι που τα κόβουν τα δεντράκια αυτά. Καταστρέφουν τα δάση. Τώρα η πλαγιά του βουνού θα είναι γυμνή. Τα ζωάκια δε θα έχουν καταφύγιο. κτλ κτλ..."
Η αλήθεια, όμως, από αυτό που πιστεύει πολύς κόσμος απέχει παρασάγκας (Σημ. Η λέξη "παρασάγκας" θα μπορούσε άνετα να αποτελεί  ονομασία κάποιου νησιωτικού συμπλέγματος στην Καραϊβική, oder? Las Islas Parasagas ή La Gran Parasaga). Τα δέντρα που πωλούνται τα Χριστούγεννα καλλιεργούνται αποκλειστικά για το λόγο αυτό. 
Πάνω στο βουνό, στο Χολομώντα για παράδειγμα, υπάρχουν εκτάσεις με καλλιέργειες ελάτης. Όπως ακριβώς υπάρχουν καλλιέργειες με ντομάτες, σιτάρι, μπρόκολο και ρεπανάκια, έτσι είναι και οι καλλιέργειες ελάτης. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των δέντρων αποτελούν εισόδημα για νοικοκυριά σε αρκετές ορεινές περιοχές. 
Και μην ξεχνάτε ότι για να αγοράσετε ένα μετρίου ύψους ελατάκι φέτος, πέρασαν 10-15 χρόνια μέχρι να φτάσει αυτό το ύψος. Άρα, η καλλιέργεια αποδίδει μετά από πολλά χρόνια.
Όποιος θέλει να αγοράσει φρέσκο ελατάκι για να το στολίσει με την οικογένεια και να κάτσει στη χριστουγεννιάτικη θαλπωρή, να μη το σκεφτεί καθόλου. Δεν κάνει κακό στο δάσος και συμβάλλει στην οικονομία των ορεινών περιοχών. 
Ουφ, τα 'πα και ξαλάφρωσα.

Συμβουλές για πράσινα Χριστούγεννα!
How to have a 'green' Christmas

Μπορεί τα Χριστούγεννα να είναι η γιορτή της λάμψης και των φώτων, αλλά αυτές οι συνήθειες επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον αφού σπαταλιέται μεγάλη ποσότητα ενέργειας.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη Greenpeace, υπάρχουν λύσεις 
για πράσινα Χριστούγεννα.

How to have a 'green' Christmas
Buy Less - Buy Smart - think 'green'
Στολίδια:
- Τα στολίδια φέτος δεν χρειάζεται να είναι από πλαστικό ούτε να τα αγοράσετε. Μπορείτε να τα φτιάξετε μόνοι σας.
- Τα pop-corn, τα κάστανα, τα φασόλια και τα ξερά φύλλα κάνουν φανταστικές γιρλάντες για το δέντρο, τις γλάστρες και το τζάκι.
- Η αποξηραμένη δάφνη, τα ξύλα κανέλλας, τα φουντούκια και τα κουκουνάρια μπορούν να κάνουν πρωτότυπα στεφάνια για την πόρτα και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
- Μια φαρδιά υφασμάτινη κορδέλα μπορεί να μετατρέψει την εξώπορτα σας σε ένα γιγάντιο δώρο.
- Τα λουλούδια και τα γκυ είναι ένας απλός και πάντα φθηνός τρόπος για να στολίσετε το σπίτι σας.
- Αντί για ψεύτικο δέντρο, προτιμήστε να στολίσετε ένα αληθινό έλατο σε γλάστρα ή το παραδοσιακό καραβάκι.
Party:

Φροντίζουμε να:
- ψήνουμε ταυτόχρονα πολλά φαγητά στον φούρνο
- μην χρησιμοποιούμε ποτηράκια και πιατάκια μιας χρήσης
- έχουμε υφασμάτινα τραπεζομάντιλα
- βάλουμε κάδο ανακύκλωσης σε εμφανή σημείο στην κουζίνα
- μη σπαταλάμε πολύ νερό στο πλύσιμο των πιάτων

Πράσινα Χριστούγεννα και οικολογική συνείδηση


Oι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν τη μείωση του τεράστιου ενεργειακού κόστους των Χριστουγέννων, προτείνοντας ορθή διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και σύνεση στο γιορτινό τραπέζι και τους στολισμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος».

Την περίοδο των Χριστουγέννων τα ποσοστά της ανακύκλωσης είναι μειωμένα και η κατανάλωση ενέργειας υπερδιπλασιάζεται.
Σύμφωνα με έρευνες, μόνο το 12% των χριστουγεννιάτικων απορριμμάτων καταλήγει σε προγράμματα ανακύκλωση, ενώ το ένα τρίτο των τροφίμων που θα βρεθούν στο τραπέζι θα καταλήξει στον κάδο των απορριμμάτων.
Στο ποσοστό ανακύκλωσης δεν περιλαμβάνονται και τα περίπου 200,000 φυσικά δέντρα που στολίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, καθώς τα προγράμματα κομποστοποίησης ή επαναφύτευσης των χρησιμοποιουμένων για τις γιορτές δέντρων δεν έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Πηγή: econews

Wednesday, December 8, 2010

Μολόχα: "παύει τας ωδίνας"
Malva sylvestris

Η μολόχα είναι από τα φυτά που αγαπήθηκαν  πολύ και  χρησιμοποιήθηκαν από τα πολύ μακρινά χρόνια......
από το 700 π.χ περίπου χρησιμοποιήθηκε ως τροφή και ως φαρμακευτικό βότανο......

Malva sylvestris

σαν τροφή χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν όλα τα μέρη του βοτάνου...
τα φύλλα.....
οι τρυφεροί βλαστοί...... 
αλλά και τις ρίζες....... 
αυτός που ανέφερε πρώτος την μολόχα τον έβδομο αιώνα π.χ ήταν ο Ησίοδος....
οι δε Βυζαντινοί σχολιαστές του μας πληροφορούν ότι στα χρόνια εκείνα έφτιαχναν με μολόχα και με πολλά άλλα βότανα, έναν θρεπτικότατο πολτό......
στην αρχαία Ελλάδα καλλιεργούσαν την μολόχα μαζί με άλλα λαχανικά και βότανα στους κήπους τους..... 
έλεγαν ότι σταματούσε την πείνα και τη δίψα......
την επαίνεσαν Ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνας.....
οι δε Ρωμαίοι την θεωρούσαν λιχουδιά και την είχαν στα τραπέζια τους....
Ο Κικέρων με τον Οράτιο μας αναφέρουν πολλές από τις ανακουφιστικές της ιδιότητες.....
ο δε  Πλίνιος έλεγε ότι αν τρώμε μια χούφτα μολόχα τη μέρα δεν θα μας βρει καμία αρρώστια.....
ο Καρλομάγνος είχε διατάξει να καλλιεργείται Μολόχα σ' όλους τους αυτοκρατορικούς κήπους.....
Οι Φελάχοι, που τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας ζούσαν με χόρτα, έφτιαχναν ένα νόστιμο φαγητό από τις ρίζες της Μολόχας τις οποίες αφού τις έβραζαν μετά τις τηγάνιζαν με κρεμμύδια....
υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει συνδεθεί από την αρχαιότητα με την μολόχα....
το πρόσωπο αυτό είναι ο Κρητικός Επιμενίδης... 
ο άνθρωπος αυτός κινείται μεταξύ μύθου και ιστορίας και λέγεται πως είχε κοιμηθεί για πενήντα χρόνια σε ένα σπήλαιο στην Κρήτη....
όταν ξύπνησε βρέθηκε σε έναν καινούργιο κόσμο...
για να μην διψά και για να μην πεινά λοιπόν έτρωγε μόνον μολόχα και βολβούς...
και έτσι η μολόχα έγινε το βότανο των μυστικιστών και από τότε χρησιμοποιείται σε διάφορες μυήσεις.....
λέγεται ακόμα ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους Πυθαγόρειους και επειδή τα άνθη της είναι στραμμένα πάντα προς τον ουρανό θεωρήθηκε ιερό βότανο...
ο  Ιάμβλιχος μας αναφέρει ότι ο Πυθαγόρας συνιστούσε να αποφεύγεται η μολόχα  επειδή είναι η πρώτη αγγελιοφόρος της "συμπάθειας"των ουρανών προς την Γαία......
Ο Ιπποκράτης παρασκεύαζε ένα κατάπλασμα με κρασί και μολόχα  για να αντιμετωπίσει τα οιδήματα και τις φλεγμονές.......
την συνιστούσε σαν αφέψημα εναντίον διαφόρων γυναικολογικών προβλημάτων...... 
παρασκεύαζε με αυτή κολπικά υπόθετα τα οποία χρησιμοποιούσε για να διευκολύνει τους τοκετούς και να μετριάσει τους πόνους..... 
Ο Δίφιλος ο Σίφνιος έγραψε ότι βοηθά σε περιπτώσεις ερεθισμού των νεφρών και της κύστης.....
ακόμα χρησιμοποιείτο  ως αποχρεμπτικό και καθαρτικό φάρμακο..... 

από τα άνθη της παρασκευάζονταν αφέψημα εναντίον παθήσεων του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος..... 
η σοφή λαϊκή ιατρική θεωρεί τη μολόχα ως ένα από τα αποτελεσματικότερα φαρμακευτικά βότανα εναντίον της δυσκοιλιότητας...
την ιδιότητα αυτή της μολόχας την τονίζει με έμφαση και ο Βυζαντινός συγγραφέας Συμεών Σηθ......
ενώ στα "Βυζαντινά Γεωπονικά"είναι το βότανο που θεραπεύει "τα κρυφά πάθη των γυναικών"....
τα νοσήματα των νεφρών....
τα ηπατικά νοσήματα.....
τις πληγές....
τις φλεγμονές και πολλά-πολλά άλλα.....
το "Περί χυμών, βρωμάτων και πομάτων",ένα άλλο βυζαντινό κείμενο, αναφέρει την μολόχα ως εξαιρετικά εύπεπτη και δυναμωτική τροφή..... 
πιστευόταν ότι απαλλάσσει το σώμα από τις αρρώστιες.....
ότι θεραπεύει τα πάντα εξαιτίας της ήπιας καθαρτικής δράσης της....
στη Πελοπόννησο ήταν και είναι πολύ γνωστή γιατί φυτρώνει παντού..... 
από τα καλλιεργημένα χωράφια μέχρι τα χαλάσματα...... 
και από τους κήπους μέχρι του δρόμους και τα πετρώδη εδάφη......
με ονομασίες όπως αγριμολόχα, μαλάχη, αμπελόχα, αμολοχάκι, μάλβα, τη βρίσκουμε πάνω σε παλιούς τοίχους..... 
κοντά σε μονοπάτια......
σε χέρσες εκτάσεις, και πάντα μα πάντα κοντά σε κατοικημένες περιοχές.....
αν τη συναντήσουμε μακριά από κατοικημένες περιοχές....
αυτό θα σημαίνει ότι κάποτε υπήρχε ένα σπίτι εκεί..............
τα πανέμορφα λουλούδια της πλαισίωναν πάντα τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς......
με τους κλώνους της έφτιαχναν και φτιάχνουν δακτυλίδια και βραχιόλια για να υποδεχθούν την όμορφη εποχή της Άνοιξης.....
με τα φύλλα της μολόχας σε πολλά σπίτια της υπαίθρου δίπλωναν και διπλώνουν ντολμάδες......

το δε αφέψημα και το έγχυμα της τα χρησιμοποιούσαν σαν γιατρικό.....

αν πονούσε σε κάποιον ο λαιμός έβραζαν μολόχα, έριχναν μέσα μια κουταλιά μέλι και του έδιναν να πιει και να κάνει γαργάρες.......

οι βλαστοί και τα φύλλα βράζονταν ή μαγειρεύονταν με διάφορους τρόπους ...
τα συνδύαζαν θαυμάσια με όσπρια....
με κρέας.....
με ρύζι .....
τα έκαναν γιαχνί ή ομελέτες...... 
ο καρπός της μολόχας  είναι μεριστόκαρπος που το λένε "ψωμάκι", επειδή μοιάζει με σπιτίσιο ψωμί.....
παλιά τα μικρά παιδιά τον μάζευαν και τον έτρωγαν.......
το έγχυμά της είναι θαυμάσιο, συνήθως σε συνδυασμό με χαμομήλι.....
ένα ζεστό ρόφημα με μια κουταλιά θυμαρίσιο μελί φέρνει μια γλυκιά ανακούφιση στον πονεμένο λαιμό.....
ηρεμεί  τον βήχα.....
βοηθάει  να αναπνεύσουμε καλύτερα......η μολόχα ανάλογα σε πια περιοχή φυτρώνει παρουσιάζει αλλαγές στο χρώμα των λουλουδιών της .... 
η Μολόχα, που φυτρώνει σε γόνιμα χωράφια έχει έντονα ρόδινα άνθη.......

ενώ αν φυτρώνει σε ξερό πετρώδες μέρος τα άνθη του είναι ξέθωρα ροζ ή άσπρα ή βιολετιά......

αυτή δε που φυτρώνει μέσα στα χωριά,σε όχθους και σε χαλάσματα είναι "ο σπιτιάρης"....

με λουλουδάκια πιο μικρά με ένα ροζ ανοιχτό όμορφο χρώμα.....
σε πολλά  χωριά της Γαλλίας έχουν την συνήθεια να προσθέτουν στις  πατάτες τους τις τρυφερές κορφές και τα φύλλα της Μολόχας γιατί πιστεύουν πως διευκολύνει τη λειτουργία των νεφρών.....
οι δε λεγόμενοι πρακτικοί θεραπευτές σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης,όπως της Αγγλίας και της Γαλλίας,φτιάχνουν μια γλυκιά κρέμα-πάστα από ρίζες Μολόχας, που είναι μαλακτική και θεραπευτική για τον πονεμένο λαιμό....

το βήχα και τη βραχνάδα.....έτσι λοιπόν η μολόχα χρησιμοποιείτο από αρχαιοτάτων χρόνων στην φαρμακευτική ως:


 • μαλακτικό....
 • αποχρεμπτικό.....
 • στυπτικό....
 • αντιφλεγμονώδες.....
 • επουλωτικό....
 • αιμολυτικό....
άλλες φαρμακευτικές της ιδιότητες είναι:
 • Μαλακώνει τους κάλους των ποδιών.....
 • το έγχυμα της χρησιμοποιείται σαν ποδόλουτρο για να ξεκουράζει τα κουρασμένα πόδια...... 
 • τα ποδόλουτρα  με έγχυμα μολόχας βοηθούν να ανακουφιστούν τα πρησμένα πόδια ειδικά μετά από κατάγματα......
Χρησιμοποιείται ακόμα σε περιπτώσεις: 
 • βρογχικών.....
 • βήχα....
 • λαρυγγίτιδας....
 • ουλίτιδας....
 • δερματικών προβλημάτων.....
 • εντερικών προβλημάτων...
 • κολικών.....
 • γαστρίτιδας....
 • κυστίτιδας.....
 • διάρροιας.....
 • αιμορροΐδων....
 • ενώ θεωρείται ότι θεραπεύει την επιληψία......
 • Ο χυμός της θεραπεύει από τα τσιμπήματα της μέλισσας ή της σφήκας...
 • καταρροής.....
 • πνευμονίας.....
 • για την βραχνάδα της φωνής....
 • οξείας δυσεντερίας....
 • δυσουρίας.....
 • κατακράτησης ούρων....
 • αιματουρίας.....
 • φλεγμονών της ουροδόχου κύστης....
 • προβλημάτων των νεφρών...
 ακόμα σαν κατάπλασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
 • φλεγμονές
 • οιδήματα
 • κτυπήματα
 • μελανιές
 • στραμπουλήγματα
έχει δε άριστα αποτελέσματα,αν χρησιμοποιηθεί χλιαρό έγχυμα σε μορφή κομπρέσας,στην ξηρότητα των δακρυϊκών πόρων.......
ακόμη σε διεθνής μελέτες  έχει αναφερθεί ότι δύο με τρία φλιτζάνια έγχυμα μολόχας την ημέρα, σε συνδυασμό με κομπρέσες στο στήθος το βράδυ,από  ζεστά φύλλα και στραγγισμένα καλά άνθη,έχουν πολύ αρεστά αποτελέσματα στο εμφύσημα,όπως και σε περιπτώσεις δύσπνοιας....
..........................................

και μην ξεχνάτε ότι τα βότανα χρειάζονται προστασία από το φως και την υγρασία..... 
γι αυτό το μέρος που τα αποθηκεύουμε πρέπει να είναι σκοτεινό και ξηρό....
να είμαστε σίγουροι  από εκεί πού τα αγοράζουμε....
ώστε να έχουμε πάντα το μέγιστο της αποτελεσματικότητας των βοτάνων μας.......
όλοι μπορούμε να είμαστε υγιείς!!!!!!!!!!!!!

Τα «βαρελόσκυλα» ντροπιάζουν ακόμα την Ικαρία

Μια «ράτσα» σκύλων διαφορετική από τις άλλες ζει στην Ικαρία. Το όνομά της είναι κοινό μυστικό για τους κατοίκους του νησιού: «Βαρελόσκυλα». 
Πολλοί αναρωτιούνται σε τι οφείλεται η παράξενη ονομασία. Μήπως φέρουν βαρελάκια στο λαιμό τους, όπως τα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου; 
Μήπως η ουρά, τα πόδια ή κάποιο άλλο τμήμα του σώματός τους έχει σχήμα βαρελιού; 
Η απάντηση εκπλήσσει όσους δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ το νησί.

 
Ένα «βαρελόσκυλο» έξω από το χωριό Δρούτσουλας της Ικαρίας στο «φυσικό» του περιβάλλον: τσίγκινο βαρέλι, αλυσίδα και βρώμικο νερό μέσα στο παλιό λάστιχο
Τα «βαρελόσκυλα» έλαβαν το όνομά τους από τα… σκουριασμένα βαρέλια στα οποία ζουν αλυσοδεμένα σε διάφορα σημεία της Ικαρίας, με σκοπό να χρησιμοποιούνται ως «ζωντανοί φράχτες» που αποτρέπουν με τα γαυγίσματά τους την είσοδο των κατσικιών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και αυλές. 
Όπως είναι φυσικό τα βαρέλια δεν προσφέρουν καμία προστασία από τα στοιχεία της φύσης, αφού το καλοκαίρι μετατρέπονται σε κανονικούς φούρνους ενώ το χειμώνα σε ψυγεία. Ακόμα και όταν κανονικά, ξύλινα σπίτια σκύλων τα φιλοξενούν, το πρόβλημα παραμένει μεγάλο: τα περισσότερα σκυλιά στερούνται καθαρού νερού και τροφής, είναι απομονωμένα σε ορεινά μέρη, ενώ ελάχιστα είναι εμβολιασμένα. Αν κάθε ράτσα έχει το σήμα κατατεθέν της, τότε τα «βαρελόσκυλα» της Ικαρίας έχουν σίγουρα την κακοποίηση.

Η κτηνιατρική νοσοκόμα κυρία Κάρολ Μακ Μπεθ είναι διευθύντρια του ελληνικού τμήματος της ΜΚΟ «Greek Animal Welfare Fund» («Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων»). Γεννημένη στη Βρετανία, γνώρισε και παντρεύτηκε έναν Ελληνα, τον οποίον το 1988 ακολούθησε για μόνιμη διαμονή στη χώρα μας. Συμμετέχοντας από τότε σε φιλοζωϊκές δράσεις στη χώρα μας, από το 1996 εργάζεται για το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων.
Η κυρία Μακ Μπεθ, τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Ικαρία με σκοπό να πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα σχετικά με την κατάσταση των επονομαζόμενων «βαρελόσκυλων». Μιλώντας στο «Βήμα» αποκαλύπτει συνθήκες κακοποίησης που παραμένουν, δυστυχώς, ανέλεγκτες. «Καταγράφουμε κάθε φορά περισσότερα από 50 σκυλιά δεμένα με πολύ κοντές αλυσίδες στην ύπαιθρο ή κοντά σε επαρχιακούς δρόμους, με μόνη προστασία ένα τσίγκινο βαρέλι ή ένα διάτρητο ξύλινο παραπέτασμα, ολομόναχα, χωρίς κανένας ιδιοκτήτης να αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτά. Κάθε φορά που επιστρέφουμε, μελετάμε την πορεία της υγείας τους και φωτογραφίζουμε τα νέα “βαρελόσκυλα” που προστίθενται. Ορισμένα χάνουν μεγάλο ποσοστό της μυϊκής τους μάζας, άλλα έχουν τυφλωθεί ή υποφέρουν από ασθένειες, πολλά ζουν χωρίς νερό ή με νερό… πράσινου χρώματος, ενώ μόλις τους δώσουμε τροφή την καταβροχθίζουν μετά μανίας. Το χειρότερο, όμως, είναι ανάμεσα στις επισκέψεις μας πολλά σκυλιά απλώς “εξαφανίζονται”, προφανώς γιατί έχουν πεθάνει λόγω αυτής της μεταχείρισης», τονίζει η κυρία Μακ Μπεθ.
Τα «βαρελόσκυλα» στο… δικαστήριο «Η κατάσταση είναι γνωστή στο νησί εδώ και χρόνια,
όμως όλοι σωπαίνουν. Οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν τα “βαρελόσκυλα” ως ζωντανά εργαλεία και αν κάποιος τολμήσει να τους εναντιωθεί, τον προπηλακίζουν και τον απειλούν», λέει στο «Βήμα» η κυρία Βίκη Σταμούλη, η οποία το 2007 σε συνεργασία με περισσότερους από εκατό κατοίκους του νησιού κατέγραψαν και φωτογράφισαν δεκάδες βαρελόσκυλα και υπέβαλαν έγγραφη καταγγελία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου. 
«Πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να διαταχθεί αστυνομική προανάκριση και κτηνιατρική έρευνα και άλλο ένα έτος μέχρι να εκδικασθεί η υπόθεση. Εν τω μεταξύ εγώ δεχόμουν σοβαρές απειλές και έφτασα μέχρι το σημείο να υποβάλω μήνυση κατά δύο κτηνοτρόφων που με τρομοκρατούσαν, με αποτέλεσμα να καταδικαστούν σε φυλάκιση με αναστολή. Ωστόσο το πρόβλημα δε σταμάτησε», προσθέτει.
Ενώ οι καταγγέλλοντες ήλπιζαν στην έκδοση της πρώτης καταδικαστικής απόφασης που θα λειτουργούσε παραδειγματικά για όλους τους κατοίκους του νησιού, το Μάρτιο του 2010 το δικαστήριο αθώωσε τους κατηγορουμένους κτηνοτρόφους λόγω αμφιβολιών. «Πιστεύω ότι οι δικαστές δεν ήταν έτοιμοι να επιβάλουν ποινή για κακοποίηση ζώων, τη στιγμή που οι κτηνοτρόφοι επικαλούνταν τη φτώχεια και τις δυσκολίες που τους ωθούν στο να χρησιμοποιούν τα “βαρελόσκυλα”. Εν τω μεταξύ είχαν βελτιώσει τις συνθήκες ζωής για τα συγκεκριμένα ζώα και ισχυρίζονταν ότι το πρόβλημα είχε λυθεί. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο βαθύ. Σχετίζεται όχι μόνο με τα δικαιώματα των ζώων αλλά και με τη γενικότερη φιλοσοφία που διέπει την κτηνοτροφία στο νησί. Ο κτηνοτρόφος κάθεται στο σπίτι του, αφήνει ανεπιτήρητα τα ζώα και δίνει τη θέση του στο… “βαρελόσκυλο”. Αυτή η νοοτροπία δεν μπορεί να συνεχιστεί», σχολιάζει ο κ. Βασίλης Θεοδωράκης, κτηνίατρος της κτηνιατρικής υπηρεσίας στην Ικαρία, ο οποίος συνέταξε την επίσημη έκθεση μετά από εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Πριν ένα μήνα, ωστόσο, μία νέα δικαστική απόφαση αναπτέρωσε τις ελπίδες των φιλόζωων της Ικαρίας - της συντριπτικής πλειονότητας δηλαδή των κατοίκων του νησιού. Τρεις ιδιοκτήτες «βαρελόσκυλων» καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούσαν τα ζώα τους. Μία δικαστική απόφαση, όμως, δε φέρνει την… Ανοιξη για τα δεκάδες «βαρελόσκυλα», όχι μόνο της Ικαρίας αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας. «Σίγουρα είναι θετική εξέλιξη το ότι είχαμε την πρώτη καταδίκη, είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίζεται όχι μόνο στην Ικαρία, αλλά και σε άλλες περιοχές με κτηνοτροφία, όπως η Σκύρος και η Κρήτη. Έχουμε ήδη υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις, όπως την κατασκευή ειδικών πλεγμάτων για τις κατσίκες, ώστε να μην είναι αναγκαία τα “βαρελόσκυλα”. 
 Επίσης έχουμε δεσμευθεί να οργανώσουμε υιοθεσίες των εν λόγω σκυλιών, αν οι ιδιοκτήτες τους δεχθούν να τα ελευθερώσουν. Ας ελπίσουμε ότι η πίεση της κοινής γνώμης θα τους αναγκάσει να αλλάξουν στάση», καταλήγει η κυρία Μακ Μπεθ.
Το Βήμα

Monday, December 6, 2010

Παιδί και αυτοκίνητο

Στην Ελλάδα σημειώνονται τα περισσότερα δυστυχήματα με παιδιά σε κατοικημένες περιοχές
Kids in the car: Ποια είναι η σωστή θέση για τα παιδιά στο αυτοκίνητο; 
Τα παιδιά ηλικίας έως 4 ετών καλό είναι να κάθονται σε παιδικά καθίσματα που «βλέπουν» προς τα πίσω, συνιστά η «Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση».


Καθίσματα προστασίας ανάλογα με τα κιλά

Η άγνοια σκοτώνει τα παιδιά μας στους ελληνικούς δρόμους, όπου αποτελούν τα «ευκολότερα» θύματα
Τα κατάλληλα παιδικά καθισματάκια και τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σώζουν ζωές

Δεκάδες παιδιά χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους, είτε ως επιβάτες οχημάτων είτε ως πεζοί και ποδηλάτες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε., το 2008 καταγράφτηκαν στη χώρα μας 35 θάνατοι παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών σε τροχαία δυστυχήματα, αριθμός συγκλονιστικά υψηλός για τα δεδομένα μιας ευρωπαϊκής χώρας «πρώτης ταχύτητας» με περίπου 11 εκατ. κατοίκους!

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες που αποκαλύπτουν τα επίπεδα ανάπτυξης και πολιτισμού μιας κοινωνίας είναι εκείνος που αφορά τον αριθμό των θυμάτων σε τροχαία δυστυχήματα. 
Η Ελλάδα παραμένει δυστυχώς ουραγός σε αυτό τον τομέα, καθώς στους δρόμους της συντελείται κάθε χρόνο πραγματική γενοκτονία με εκατοντάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και δεκάδες παιδιά. 
Η τελευταία κατηγορία είναι και η πλέον ευάλωτη, αφού η ζωή των βρεφών και των παιδιών εξαρτάται απολύτως από τη συμπεριφορά των ενηλίκων στον δρόμο.
 Έχει χυθεί πολύ μελάνι σε αναλύσεις των αιτίων αυτής της εκατόμβης, η στοιχειώδης λογική όμως οδηγεί στο συμπέρα σμα ότι κανένας γονιός δεν εγκληματεί συνειδητά απέναντι στο παιδί του. Διαπιστώνεται λοιπόν τεράστιο έλλειμμα γνώσεων όσον αφορά τις ασφαλείς μετακινήσεις των παιδιών μας με αυτοκίνητο, με τα πόδια ή με ποδήλατο, το οποίο δεν είναι βέβαια δυνατόν να καλυφθεί με το σημερινό αφιέρωμα του «Αuto ΝΕΑ». Πιστεύουμε όμως ότι πρόκειται για έναν χρήσιμο οδηγό, που απαντά σε πολλά ερωτήματα σχετικά με τις ασφαλείς μετακινήσεις των παιδιών μας και παράλληλα δίνει το ερέθισμα να ασχοληθούμε περισσότερο με την προστασία βρεφών και παιδιών στους δρόμους μας.
Στην Ελλάδα σημειώνονται τα περισσότερα δυστυχήματα με παιδιά σε κατοικημένες περιοχές
Παιδί επιβάτης
Τα παιδιά που μετακινούνται με οχήματα και δεν φέρουν τα κατάλληλα συστήματα συγκράτησης του σώματος κινδυνεύουν επτά φορές περισσότερο να τραυματιστούν σοβαρά ή ακόμη και να χάσουν τη ζωή τους συγκριτικά με εκείνα που προστατεύονται σωστά. Γι΄ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό να εμπεδώσουμε ότι είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλων παιδικών καθισμάτων από τη βρεφική ηλικία έως τη στιγμή που δεν χρειάζονται (ουσιαστικά όταν το ύψος τους φτάσει 1,50 μ.).

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα πολλοί συμπολίτες μας εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μέσα στο αυτοκίνητο η αγκαλιά αποτελεί ασφαλέστερο καταφύγιο από ένα καθισματάκι. 
Χωρίς να γνωρίζουν προφανώς ότι το βάρος του σώματος πολλαπλασιάζεται σε περίπτωση σύγκρουσης και ότι ακόμη και αρσιβαρίστες παγκόσμιας κλάσης δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν ένα παιδί βάρους 30 κιλών, αν το όχημά τους συγκρουστεί με ταχύτητα 50 χλμ./ώρα οπότε εκτοξεύεται το βάρος στα 750 κιλά!

Τα παιδικά καθισματάκια νέας γενιάς πληρούν τις προδιαγραφές ΕCΕ R44. Χωρίζονται μάλιστα σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το βάρος του παιδιού. Η κατηγορία 0+ είναι κατάλληλη για βρέφη βάρους έως 13 κ. (υπάρχει και υποκατηγορία 0 για βρέφη έως 9 κ.), η κατηγορία 1 προστατεύει παιδιά βάρους 9 έως 18 κ., η κατηγορία 2 παιδιά 15 έως 25 κ. και η κατηγορία 3 παιδιά βάρους 22 έως 36 κ. Για τα βρέφη βάρους έως 13 κ. συνιστάται η χρήση καθισμάτων αντίθετης τοποθέτησης (Reboard) επειδή δεν επιβαρύνουν τόσο πολύ τους σπονδύλους σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης. 
Προσπαθήστε να μεταφέρετε το παιδί σας για όσο μεγαλύτερο διάστημα γίνεται με καθισματάκι τύπου Reboard.
Τα καθίσματα τύπου Reboard επιτρέπεται να τοποθετηθούν και εμπρός στο κάθισμα του συνοδηγού για άμεση οπτική επαφή με το μωρό, αρκεί να έχει απενεργοποιηθεί οπωσδήποτε ο αερόσακος!
Επισκεπτόμαστε με το αυτοκίνητό μας το κατάστημα από το οποίο θα αγοράσουμε το παιδικό καθισματάκι και ζητούμε να μας δείξουν τον σωστό τρόπο τοποθέτησής του. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα τρία παιδικά καθισματάκια τοποθετείται λάθος.
Το σύστημα Ιsofix σταθεροποιεί το παιδικό καθισματάκι και αποτρέπει οποιοδήποτε λάθος κατά το μοντάρισμα, δεν είναι όμως συμβατό με όλα τα καθίσματα και πρέπει να πληροφορηθείτε από τον κατασκευαστή ποια ταιριάζουν.
Οι ζώνες του παιδικού καθίσματος πρέπει να εφάπτονται στο σώμα και να μην είναι χαλαρές, γιατί δεν συγκρατούν σωστά σε περίπτωση ατυχήματος. Γι΄ αυτό και αποφεύγουμε τα χοντρά ρούχα επειδή δεν πιάνουν σωστά οι ζώνες στο σώμα.
Αλλάζουμε το παιδικό καθισματάκι με ένα νέο της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας όταν το κεφάλι του παιδιού πλησιάζει να φτάσει τα όρια του καθίσματος.

Οι γονείς είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας οπότε δεν επιτρέπεται να μη χρησιμοποιούμε ζώνες ασφαλείας. Αυτό δεν επιτρέπεται να συμβαίνει ούτε σε μικρές διαδρομές.
Ελέγξτε τις συνθήκες μετακίνησης του παιδιού σας με άλλα οχήματα, π.χ. σχολικά λεωφορεία. Τα παιδιά και εδώ πρέπει να δένονται σωστά, αλλιώς κινδυνεύουν.

Αρκετά παιδάκια ανοίγουν συνεχώς τη ζώνη του καθίσματός τους, άλλα την περνούν κάτω από τη μασχάλη τους για μεγαλύτερη άνεση. Ο γονιός δεν πρέπει να αποδεχθεί για λόγους ευκολίας αυτή τη συμπεριφορά και οφείλει να κρατήσει σταθερή στάση. Πείστε τα μεγαλύτερα παιδάκια με επιχειρήματα και παραδείγματα. Η βιασύνη και το στρες αποτελούν κακούς συμβούλους στο τιμόνι και μερικές φορές παραμελούμε την ασφάλεια των παιδιών μας μέσα στο αυτοκίνητο προκειμένου να μη χάσουμε χρόνο. Λάθος που μπορεί να προκαλέσει δράματα. 

Χρησιμοποιείτε παιδικά καθισματάκια με πλευρικά «μάγουλα», που συγκρατούν το κεφάλι του παιδιού όταν το πάρει ο ύπνος. Επίσης μη χαλαρώνετε τις ζώνες του καθίσματος όταν έχει αποκοιμηθεί το παιδί, θεωρώντας ότι θα νιώθει πιο άνετα.
Κατεβάζουμε τα παιδιά πάντα από την πλευρά του πεζοδρομίου. 

Πολύ αίµα για µια... γούνα

Γυµνοί στο έδαφος, ο ένας πάνω στον άλλο, και καλυµµένοι µε κόκκινη µπογιά, περισσότεροι από 50 διαδηλωτές στην Πλατεία Σαν Χαϊµέ της Βαρκελώνης διαµαρτυρήθηκαν χθες κατά της σφαγής των ζώων για τη γούνα τους.
«Πόσες ακόµη ζωές για ένα παλτό;»

 έγραφε το πανό που κρατούσε µια νεαρή γυναίκα, η οποία κάλυπτε τη γύµνια της – κυριολεκτικά και µεταφορικά – µε µια µατωµένη γούνα.  
«Τα ζώα έχουν ανάγκη τη γούνα τους, εµείς όχι», φώναζε η Λετίσια Ολιβάρες, που πρωτοστάτησε στη χθεσινή γυµνή διαµαρτυρία. 
Σύµφωνα µε τους διαδηλωτές, εκατοµµύρια αλεπούδες, κάστορες, λίγκες και άλλα ζώα θανατώνονται συχνά µε βάναυσο τρόπο σε Ισπανία, Ελλάδα, Γερµανία και Ιταλία, που αποτελούν και τους βασικούς κατασκευαστές γούνινων ρούχων. 

Friday, December 3, 2010

Εξοικονόμηση πετρελαίου και βενζίνης στο αυτοκίνητο

car-fuelΑγανάκτηση έχει προκαλέσει στους περισσότερους καταναλωτές το γεγονός ότι κάθε μέρα παρατηρείται συνεχή αύξηση στις τιμές των προϊόντων και ιδιαίτερα στις τιμές των καυσίμων, ενώ ο μισθός όχι μόνο παραμένει σταθερός αλλά σημειώνονται και συνεχείς μειώσεις.

Όσον αφορά τις μετακινήσεις μας, δυστυχώς έχουμε φτάσει να είμαστε εξαρτημένοι από τα αυτοκίνητα. Πολλά είναι τα νοικοκυριά που διαθέτουν 2 τουλάχιστον μεταφορικά μέσα προκειμένου να πηγαινοέρχονται στην δουλειά τους. Αν αυτό συνδυαστεί με τις συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, το κόστος της μετακίνησης θα είναι σε λίγο δυσβάσταχτο.
Πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας και την οικονομία στο νερό που μπορούμε να κάνουμε, ωφελώντας όχι μόνο την τσέπη μας αλλά και το περιβάλλον, καιρός είναι να σκεφτούμε σοβαρά πως μπορούμε να βρούμε τρόπους να εξοικονομήσουμε χρήματα από την χρήση καυσίμων για τις μετακινήσεις μας αλλά και την θέρμανση του σπιτιού μας.

Το πετρέλαιο αποτελεί μια από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εξάντληση των αποθεμάτων του είναι θέμα μερικών δεκαετιών. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον. Συνεπώς όσο λιγότερο πετρέλαιο χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερο ευεργετούμε το περιβάλλον και την οικονομία της χώρας, αφού είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από εισαγωγή πετρελαιοειδών.

Με τις προτάσεις που ακολουθούν θα ωφελήσουμε κυρίως την τσέπη μας και κατ’ επέκταση και το περιβάλλον.

Ας δοκιμάσουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, προαστιακό, αντί να πάρουμε το αυτοκίνητό μας. Όχι μόνο κερδίζουμε χρήμα αλλά και χρόνο. Σίγουρα υπάρχει και το κόστος των εισιτηρίων αλλά σε καμιά περίπτωση δεν συγκρίνεται με το κόστος των καυσίμων που συνδυάζεται με την μεγαλύτερη εκπομπή ρύπων καυσαερίων.
Για κοντινές μετακινήσεις, ας επιστρέψουμε στο κλασσικό περπάτημα με τα πόδια συνδυάζοντας την οικονομία με την εκγύμναση του σώματος μας, διατηρώντας παράλληλα τη φόρμα μας.

Αν και δε διαθέτουμε τους κατάλληλους δρόμους, καλό θα ήταν όσοι έχουν την δυνατότητα, να χρησιμοποιούν εναλλακτικά το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς για κοντινές διαδρομές. Σημαντικό γεγονός που αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι επιτρέπεται η μεταφορά του ποδηλάτου από το μετρό και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο στο τελευταίο βαγόνι. Έτσι μπορεί κανείς να συνδυάσει την μετακίνησή του με τα ΜΜΜ και το ποδήλατό του.
Σημαντικές είναι οι προσπάθειες απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων που είναι ιδιαίτερα ρυπογόνα, αλλά καταναλώνουν και άφθονη βενζίνη. Αν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε στην αγορά ενός νέου αυτοκινήτου, ας επιλέξουμε ένα με υψηλή αποδοτικότητα στα καύσιμα και φιλικό ως προς το περιβάλλον, αφού τα περισσότερα νέα μοντέλα δεν απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον μπορούμε να προμηθευτούμε ειδικές συσκευές που τοποθετούνται στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου και βοηθούν την ελαχιστοποίηση της κατανάλωση της βενζίνης.

Οδηγείστε με οικονομικό τρόπο το αυτοκίνητο. Φροντίστε να μη κάνετε υπερβολικές επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις με απότομα φρεναρίσματα ειδικά στη δύσκολη κίνηση της πόλης. Μην επιταχύνετε πάνω από το επιτρεπτό όριο ταχύτητας ειδικά στην εθνική οδό, καθώς η κατανάλωση καυσίμου διπλασιάζεται ειδικά αν συνδυάζεται και με την λειτουργία του air contition.

Αν παραμένετε στο αυτοκίνητο για περισσότερο από ένα λεπτό χωρίς να κινείστε, σβήστε την μηχανή.
Συνδυάστε τις διαδρομές σας με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγετε τις περιττές μετακινήσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το σούπερ μάρκετ για ψώνια επιστρέφοντας κατευθείαν από τη δουλειά, αντί να επιστρέψετε σπίτι και να ξαναφύγετε αργότερα διπλασιάζοντας τις διαδρομές.
Αν υπάρχει η δυνατότητα, μοιραστείτε τις διαδρομές με συναδέλφους από τον εργασιακό σας χώρο.

Γεωργία Νικητέα, EcoView.gr