-->

Sunday, December 23, 2012

Συμβουλές για τα ψώνια των Χριστουγέννων

Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών ειδικότερα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων υπενθυμίζονται τα παρακάτω:

Για την προμήθεια Κρέατος - Ζώα Κτηνοτροφίας (αρνιά, κατσίκια κτλ.) :

 - Το κρέας πρέπει πάντα να διατίθεται υπό ψύξη 2º - 5º C για το νωπό και σε θερμοκρασία - 18º C ή και χαμηλότερη για το κατεψυγμένο κρέας. Το κρέας δεν πρέπει ποτέ να διατίθεται από ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους.

 - Ο καταναλωτής πρέπει πάντα να συγκρίνει την τιμή με την ποιότητα του κρέατος και να αναζητεί τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.

 - Για όλα τα σφάγια αμνοεριφίων εγχώριας παραγωγής, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος «τιρκουάζ» («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε 133) και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, «ELLAS» ή «EL».

 - Για τα σφάγια αμνοεριφίων που προέρχονται από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος «τιρκουάζ» («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε 133) ή «ερυθρό» («ερυθρό Allura», χρωστική Ε 129) και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου θα πρέπει να αναγράφονται τα αρχικά του ονόματος της κοινοτικής χώρας προέλευσης.

 - Τα σφάγια αμνοεριφίων εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα «καστανό» (χρωστική Ε 155), δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας (ωοειδή ή στρογγυλή) και σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου στο εσωτερικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.

 - Τα σφάγια βοοειδή θα πρέπει, πέραν της σφραγίδας καταλληλότητας, να συνοδεύονται από πρόσθετη επισήμανση με τη μορφή ειδικής αδιάβροχης ετικέτας η οποία να είναι σταθερά προσαρτημένη επί του σφαγίου. Η πρόσθετη αυτή επισήμανση των βοοειδών θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου, την ημερομηνία σφαγής, τη χώρα γέννησης, τη χώρα εκτροφής και τη χώρα σφαγής του ζώου. Στην περίπτωση δε κρέατος βοοειδών που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάγηκαν στην Ελλάδα θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα «χώρα καταγωγής Ελλάδα» και η ετικέτα να έχει πλαίσιο χρώματος «μπλε του ουρανού».


Για την προμήθεια Πουλερικών (Γαλοπούλες - Κοτόπουλα κτλ.) και προϊόντων πτηνοτροφίας :

 - Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε ως νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε ως καταψυγμένες.

 - Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη 2º - 4º C και ποτέ σε ανοιχτούς μη ψυχόμενους χώρους. Οι κατεψυγμένες πρέπει να διατηρούνται σε κατάψυξη - 18º C ή και χαμηλότερη θερμοκρασία.

 - Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), χωρίς πούπουλα και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο επάνω στο κρέας).

 - Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).

 - Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται από ομαδική συσκευασία και πωλούνται ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική ένδειξη, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτερης συσκευασίας θα έχουν μεταφερθεί στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης.

 - Η διάθεση στην αγορά πτηνοτροφικών προϊόντων (πουλερικά, αυγά κλπ) με ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π. χ. «ελευθέρας βοσκής», «βιολογικής εκτροφής» κλπ) πρέπει να συνοδεύεται και από το ειδικό, κατά περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο. Π. Ε. Γ. Ε. Π. - AGROCERT σε πιστοποιημένες εκτροφές ή εγκαταστάσεις.


Για την προμήθεια Θηραμάτων :

Κατά την αγορά τους σφαγίων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα να είναι γδαρμένα και εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας. Τυποποιημένα εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας συσκευασίας και ανάλωσης.


Για την προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων :

 - Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία.

 - Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.

 - Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι ΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.


Για την προμήθεια Αβγών :

 - Η καταλληλότητα του αβγού διαπιστώνεται από την ορθότητα των παραμέτρων που αναγράφονται στη συσκευασία - στην περίπτωση των συσκευασμένων αβγών - ή στην ενδεικτική πινακίδα πώλησης - στην περίπτωση των αβγών που πωλούνται χύμα - δηλαδή : (α) στην ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, (β) στην κατηγορία ποιότητας, (γ) στην κατηγορία βάρους και (δ) στη μέθοδος εκτροφής. Τα αβγά, επίσης, σημαίνονται με τον κωδικό του παραγωγού.

 - Το χρώμα του κελύφους συνδέεται με τη ράτσα της κότας και δεν έχει σχέση με την ποιότητά του.

 - Ο χρωματισμός του κρόκου εξαρτάται από τη διατροφή και δεν επηρεάζει τη θρεπτική και βιολογική αξία του αβγού.

 - Αποφεύγετε να αγοράζετε αβγά με ακάθαρτο, ραγισμένο και μη φυσιολογικό κέλυφος.

 - Αποφεύγετε να καταναλώνετε αβγά με κηλίδες αίματος, με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.

 - Για τη καλή συντήρηση των αβγών που αγοράζετε μην τα πλένετε αλλά διατηρήστε τα σε δροσερό χώρο.

 - Μετά το βρασμό τους τα αβγά διατηρούνται υποχρεωτικά στο ψυγείο.


Για την προμήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής :

 - Για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων ζαχαροπλαστικής θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να διατηρούνται στο ψυγείο, με τις σωστές θερμοκρασίες συντήρησης, λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα αυτών των προϊόντων.

 - Εξετάζετε προσεχτικά την επισήμανση στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και ιδιαίτερα σε εκείνα που περιέχουν σοκολάτα για να διαπιστώσετε εάν πρόκειται για πραγματική ή για «απομίμηση σοκολάτας», κυρίως για αποφυγή παραπλάνησης και κερδοσκοπίας και όχι για λόγους ασφάλειας.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. επίσης συνιστά στους καταναλωτές :

·      Να αγοράζουν τρόφιμα από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές θα πρέπει να αποφεύγονται συστηματικά, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία του.

·      Να αγοράζουν πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες - ψυγεία και όχι αυτά που βρίσκονται εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.

·      Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό, στις συνθήκες καθαριότητας του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου απ' όπου προμηθεύονται τα πουλερικά, τα κρεατικά και άλλα ευαλλοίωτα προϊόντα (γαλακτοκομικά, αυγά κλπ).

·      Τα μαγειρεμένα φαγητά να μην μένουν εκτός ψυγείου περισσότερο από 2 ώρες. Η δε αποθήκευσή τους να γίνεται πάντοτε σε κλειστούς περιέκτες μακριά από νωπά τρόφιμα.

·      Η διατροφή των ημερών να στηρίζεται στην ποικιλία και στο μέτρο όπως παραδοσιακά αρμόζει και να συνοδεύεται με φυσική άσκηση ενώ η κατανάλωση αλκοόλ να γίνεται με μέτρο.

Δείτε επίσης την ειδική έκδοση του Ε.ΦΕΤ για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Sunday, December 16, 2012

Πετιμέζι: Ένα μέλι φτιαγμένο από μούστο

Το πετιμέζι είναι το σιρόπι που φτιάχνεται από το βρασμό του μούστου και αποτελεί μέρος της γαστρονομικής μας παράδοσης από αρχαιοτάτων χρόνων, αφού είναι μία από τις δύο γλυκαντικές ουσίες, η άλλη είναι το μέλι.

Κρητική Πετιμεζόπιτα!!
Τηγανίτες και ψητό ψωμί περιχυμένα
και τα δύο με βαθυκόκκινο πετιμέζι
που φτιάχνουμε εύκολα και στο σπίτι
βράζοντας μούστο.
Στην αρχαιότητα ο μούστος λεγόταν «οπός» και είχε διάφορες παραλλαγές αναλόγως με το πόσο βρασμένος και πυκνός ήταν. 
Η πιο εκλεκτή και ακριβή μορφή ήταν ο γλεύκος, από πολύ ώριμα και παραγινομένα σταφύλια πριν να πατηθούν.
Το έψημα ήταν πολύ πυκνός οπός που χρησιμοποιούνταν σαν υποκατάστατο του μελιού. 
Όταν βράσουμε τον μούστο και πήξει, παίρνουμε το πετιμέζι.

Το πετιμέζι χρησιμοποιείται πολύ στην παραδοσιακή ελληνική ζαχαροπλαστική. Στη Μακεδονία περιχύνουν τον μπακλαβά με πετιμέζι αντί για σιρόπι. Στη Νάουσα το πετιμέζι είναι το τοπικό μέλι, σαν μελάσα, που παρασκευάζεται από το μούστο των ξινόμαυρων σταφυλιών. Ένα από τα αγαπημένα τοπικά γλυκά είναι οι κόρες στο μέλι, ένα χυμώδες παρασκεύασμα με χοντροκομμένες μελιτζάνες που διατηρούνται στο σταφυλοσίροπο. Στη Θράκη τρώνε ταχίνι ανακατεμένο με πετιμέζι.
Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος του και στη μαγειρική και ζαχαροπλαστική των νησιών
Στη Σάμο φτιάχνουν τον περίφημο χυλό που είναι ζυμαρικά ανακατεμένα με λίγο αλεύρι, κανέλα, μοσχοκάρυδο, καρύδια και πετιμέζι. Στη Λήμνο περίφημα είναι τα μουστοκούλικα, χοντρά ζυμαρικά που βράζουν μέσα σε πετιμέζι. Στην Τήνο υπάρχουν τυρόπιτες με μάραθο και πετιμέζι.
Αλλά το πιο αγαπημένο γλυκό είναι το γλυκό των παιδικών μας χρόνων. Τηγανίτες και ψητό ψωμί περιχυμένα και τα δύο με βαθυκόκκινο πετιμέζι που φτιάχνουμε εύκολα και στο σπίτι βράζοντας μούστο.

Πώς φτιάχνουμε πετιμέζι
Για να βράσετε μούστο πρέπει προηγουμένως να τον «κόψετε», δηλαδή να σταματήσετε τον φυσικό βρασμό που μετατρέπει το φυσικό ζάχαρο σε οινόπνευμα και επομένως το μούστο σε κρασί. Για να το πετύχετε αυτό χρειάζεται λίγη στάχτη καθαρή από ξύλα, καλά κοσκινισμένη. 
Την βάζουμε σε ένα κομμάτι γάζα που τη βουτάμε μέσα στο μούστο. Την αφήνουμε για 12 ώρες και μετά γυρίζουμε τον μούστο σε κατσαρόλα προσέχοντας να μείνει όλο το κατακάθι. Βάζουμε τον μούστο να βράσει και τον ξαφρίζουμε. Όταν γίνει σιρόπι και μείνει περίπου το 1/3 της αρχικής ποσότητας μούστου, το πετιμέζι είναι έτοιμο.
Μπορείτε να κόψετε τον μούστο και με έναν ακόμη τρόπο. Χρησιμοποιώντας μπαγιάτικο ψωμί. Σε 5 κιλά μούστο βουτάμε 2 κομμάτια μπαγιάτικο ψωμί δεμένο σε γάζα. Ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά. Όταν αρχίσει να βράζει τον ξαφρίζουμε και πετάμε τη γάζα με το ψωμί. Συνεχίζουμε το βράσιμο αρκετή ώρα μέχρι να πήξει το σιρόπι. Όσο πιο δυνατός είναι ο μούστος τόσο περισσότερη ώρα θέλει. Όταν μείνει το 1/3 του μούστου στην κατσαρόλα και το σιρόπι έχει πάρει σκούρο αλλά καθαρό χρώμα κατεβάζουμε το πετιμέζι από τη φωτιά.

Παραγωγή: Φωνή της Ελλάδας
Επιμέλεια: Βαγγελιώ Τσιλίκουνα

Saturday, December 8, 2012

Αξιοποιήστε επτά άχρηστα αντικείμενα στο σπίτι


Πλαστικές παγοκύστες


Αν με τα χρόνια έχετε συγκεντρώσει στην κουζίνα σας αμέτρητες πλαστικές παγοκύστες που δεν σας χρειάζονται, μη βιαστείτε να τις ξεφορτωθείτε.
Έξυπνη χρήση: Χρησιμοποιήστε τις για να τοποθετήσετε στις κυψέλες τους αντικείμενα ή αξεσουάρ που χάνονται εύκολα. Το καλύτερο είναι ότι μπορούν να τοποθετηθούν και να «σφραγίσουν» η μία πάνω στην άλλη.

Έξυπνες χρήσειςΜεγάλα ανθοδοχεία

Μπορεί να μην είναι πια στη μόδα, μπορεί να μην ταιριάζει με τα χρώματα του καθιστικού σας… θα το πετάξετε;
Έξυπνη χρήση: Πάρτε το μεγάλο ανθοδοχείο που δεν θέλετε πια στην κουζίνα και τοποθετήστε σε αυτό όλα τα μεγάλα μαγειρικά εργαλεία που δεν χωράνε στα ντουλάπια και τα συρτάρια σας, π.χ. κουτάλες, σπάτουλες, πιρούνες κ.λ.π.

Έξυπνες χρήσειςΑσημένιος δίσκος σερβιρίσματος

Υπάρχει σε κάθε σπίτι και οι νεώτερες γυναίκες δεν θέλουν καν να τον βλέπουν.
Έξυπνη χρήση: Χρησιμοποιήστε τον για να συγκεντρώσετε πάνω του διάφορα μικρά πράγματα, όπως στυλό, μολύβια, ψαλίδια ή ακόμα και είδη μακιγιάζ μέσα σε ένα συρτάρι ή ντουλάπι του μπάνιου.

Έξυπνες χρήσειςΜεταλλικοί κρίκοι της κουρτίνας του μπάνιου

Αντικαταστήσατε την κουρτίνα του μπάνιου σας; Και με τους κρίκους από τους οποίους κρεμόταν τι θα κάνετε;
Έξυπνη χρήση: Ενώστε τους, τον έναν με τον άλλον, και κρεμάστε ένα μαντήλι σας από τον κάθε έναν, έτσι ώστε να τα έχετε όλα μαζί συγκεντρωμένα. Αφήστε τον πρώτο κρίκο κενό για να τον κρεμάσετε από τον σωλήνα της ντουλάπας σας, δίπλα στις κρεμάστρες.

Έξυπνες χρήσειςΒάση για ρολό χαρτί

Αποφασίσατε να αγοράσετε μία νέα βάση για το ρολό της κουζίνας; Δείτε τι θα κάνετε με την παλιά.
Έξυπνη χρήση: Πάρτε την στο δωμάτιό σας, εν ανάγκη βάψτε την, και περάστε σε αυτήν όλα τα βραχιόλια σας που βρίσκονται παραπεταμένα από εδώ και από εκεί. Αν η βάση που σας περισσεύει είναι από αυτές που στηρίζονται στον τοίχο, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως κρεμάστρα για κολιέ.

Έξυπνες χρήσειςΘήκη για επιστολόχαρτα

Κανείς δεν χρησιμοποιεί πια επιστολόχαρτα –πόσο μάλλον αξεσουάρ για να τα οργανώνει.
Έξυπνη χρήση: Χρησιμοποιήστε τη θήκη γραφείου που είχατε για τα χαρτιά και τους φακέλους ως στήριγμα για τα καπάκια των τάπερ σας και τοποθετήστε το μέσα σε ένα ντουλάπι της κουζίνας. Έτσι κερδίζετε χώρο από μπορείτε πλέον να τοποθετείτε το ένα ταπέρ μέσα στο άλλο.

Έξυπνες χρήσειςΡαφιέρα γραφείου για χαρτιά

Ένα ακόμα αξεσουάρ γραφείου που βρίσκει νέα χρήση στην κουζίνα.
Έξυπνη χρήση: Στα ράφια του μπορείτε να οργανώσετε τα «παραγγελιόχαρτα», διάφορες συνταγές ή να φυλάξετε εκεί τηλεφωνικές λίστες και διάφορα άλλα μικρά ή μεγαλύτερα χαρτάκια με σημειώσεις.

από tosokaki

Thursday, December 6, 2012

Βραβεία για προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από μαθητές

Σχολεία από την Άρτα, τη Λέσβο και τη Σύρο
συμμετείχαν στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό U4Energy

 .
 Βραβεία για προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από μαθητέςΤρία ελληνικά σχολεία βραβεύθηκαν μαζί με σχολεία από 30 χώρες της Ευρώπης στην τελετή που έριξε την αυλαία του διαγωνισμού U4Energy για  το 2012, τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ο διαγωνισμός, που τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εισάγει τους μαθητές στην έννοια της έξυπνης ενέργειας και συντονίζεται στη χώρα μας από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το 1ο ΕΠΑΛ Άρτας με την πρόταση «Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τη διαχείριση αναλώσιμων πόρων», το Γυμνάσιο Λουτρόπολης Θερμής με την πρόταση «Ζέστανε την τάξη σου με λάδι ελιάς και γράψε στον πίνακα με διοξείδιο του άνθρακα» και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης με την πρόταση «Αρχίστε τις τσιγκουνιές (στην κατανάλωση ενέργειας)!!!» διακρίθηκαν ανάμεσα σε 45 σχολεία και 52 προτάσεις από όλη την Ελλάδα.

«Εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το U4Energy, αλλάζουν το εκπαιδευτικό σκηνικό, καθώς ξεφεύγουν από τις συνήθεις μεθόδους διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν εκπαιδευτικές εκδρομές, πειράματα για τη διαχείριση της ενέργειας και επισκέψεις σε τοπικούς φορείς. Φέρνουν την εκπαιδευτική κοινότητα πιο κοντά στην τοπική κοινωνία» αναφέρει ο κ. Δημήτρης Κολιόπουλος, αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΕΑΠΗ.

Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση ενός παραμελημένου κτηρίου
Το παλιό κτήριο στο οποίο στεγάζεται το 1ο ΕΠΑΛ Άρτας, έγινε πηγή έμπνευσης για τους μαθητές και των τριών τάξεων, οι οποίοι με την καθοδήγηση της καθηγήτριας, κυρίας Θεοδοσίας Μπακόλα, κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης, καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, υπό τον γενικό τίτλο  «Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τη διαχείριση αναλώσιμων πόρων».

Εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού, αντικατάσταση των παραδοσιακών λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης, συχνή συντήρηση του λέβητα, εξαέρωση σωμάτων και ρύθμιση του θερμοστάτη στους 19ο C, σβήσιμο των οθονών και των άλλων συσκευών όταν δε θα χρειάζονται για το μάθημα, είναι μόνο μερικές από τις νέες πρακτικές που έχει υιοθετήσει το σχολείο μετά από πρόταση των ίδιων των μαθητών.

Παράλληλα, τα παιδιά κατασκεύασαν μια οικολογική γλάστρα αξιοποιώντας άχρηστα ελαστικά αυτοκινήτων και στη συνέχεια φύτεψαν σε αυτή ένα φυτό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Χρησιμοποιώντας ξύλινες παλέτες, κατασκεύασαν ένα κάδο κομποστοποίησης για την αυλή του σχολείου.

Επικεντρώνοντας στην ανακύκλωση, οι μαθητές διεκδίκησαν να τοποθετηθεί μπλε κάδος στο σχολείο τους, ανέπτυξαν συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών, ενώ σύντομα θα κάνουν το ίδιο και για τους λαμπτήρες. «Όταν ξεκινήσαμε την ενημέρωση για την ανακύκλωση δεν ήταν λίγες οι φορές που μαζεύαμε τα ανακυκλώσιμα και τα πηγαίναμε με το αυτοκίνητό μου στον κοντινότερο ειδικό κάδο» αναφέρει η υπεύθυνη καθηγήτρια.

Συγχρόνως, τυπώνοντας ενημερωτικά t-shirts και φτιάχνοντας ενημερωτικό σποτ που προβλήθηκε στο τοπικό κανάλι ART TV, φρόντισαν για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Ζεσταίνοντας την τάξη με … χρησιμοποιημένο ελαιόλαδο
Με αφορμή την έννοια της ανακύκλωσης και της διαχείρισης ρύπων, οι μαθητές του Γυμνασίου Θερμής Λέσβου πειραματίστηκαν στην παραγωγή βιοπετρελαίου από οικιακό ελαιόλαδο για την παραγωγή ενέργειας κι εν συνεχεία, στην απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα, που είναι το κυριότερο συστατικό της κιμωλίας. Η πρότασή τους με τίτλο «Ζέστανε την τάξη σου με λάδι ελιάς και γράψε στον πίνακα με διοξείδιο του άνθρακα», στηρίχθηκε σε ένα βιωματικό πείραμα το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

«Ζούμε σε ένα νησί το οποίο κατακλύζεται από 11 εκατομμύρια ελαιόδενδρα. Οι μαθητές μας ενθουσιάστηκαν όταν μπόρεσαν από χρησιμοποιημένο λάδι που ήταν για πέταμα να φτιάξουν καύσιμη ύλη και μετά κιμωλία, ενώ αντιμετώπισαν τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το σταθμό της ΔΕΗ σαν εκδρομή» λέει στο Βήμα ο υπεύθυνος καθηγητής, κ. Γεώργιος Ρούγγος.

Με διάθεση να συμμετέχουν και τη νέα σχολική χρονιά στο διαγωνισμό, οι μαθητές στοχεύουν να ανταποκριθούν σε μια νέα πρόκληση. Ελπίζουν ότι με τη στήριξη κάποιου φορέα θα επιτύχουν την κατασκευή μιας συσκευής που θα παράγει βιοκαύσιμο και μιας θερμαντικής συσκευής χώρου, η οποία θα το χρησιμοποιεί και θα φιλτράρει το διοξείδιο του άνθρακα.

Ας γίνουμε τσιγκούνηδες ως προς την κατανάλωση ενέργειας
Οι μαθητές της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης Σύρου παρότρυναν δασκάλους, γονείς και τοπική κοινωνία να κάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας  τρόπο ζωής. Αφού οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα ζητήματα της ενέργειας, οργάνωσαν πλήθος δραστηριοτήτων. «Η μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν όταν οι μαθητές μου μού ζήτησαν να μείνουμε μέσα στο διάλειμμα για να ασχοληθούμε με την προετοιμασία της καμπάνιας» σημειώνει ο δάσκαλος, κ. Νεκτάριος Φαρασόπουλος.

Επισκέφθηκαν το σταθμό της ΔΕΗ, το Αιολικό Πάρκο, το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων και το Εργοστάσιο Αφαλάτωσης του νησιού. Κατόπιν, γνώρισαν μέσω skype τον μηχανολόγο μηχανικό, κ. Αντώνη Πόρποδα, ο οποίος εργάζεται σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής αιολικών πάρκων και του έθεσαν τα ερωτήματά τους.

Στη συνέχεια, οργάνωσαν την καμπάνια «Αρχίστε τις τσιγκουνιές (στην κατανάλωση ενέργειας)!!!» με αφίσες, παρουσιάσεις, μικρού μήκους ταινίες με την τεχνική του animation και καμπάνια για τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενημερώνοντας τη σχολική κοινότητα, την κοινωνία του νησιού και τους τοπικούς φορείς. Επίσης, στόλισαν χριστουγεννιάτικα την τάξη τους με στολίδια από τενεκεδάκια αναψυκτικών και σακούλες.

Μπορείτε να δείτε τις καλύτερες συμμετοχές από όλη την Ευρώπη εδώ.

Wednesday, December 5, 2012

Τα γιατροσόφια του χειμώνα

Αυτό το χειμώνα καταπολεμήστε ό,τι σας ενοχλεί και σας κάνει να αρρωσταίνετε με απλούς – παραδοσιακούς τρόπους! 

Εξάλλου είναι γνωστό ότι το κρυολόγημα είναι μια ασθένεια που αν την αντιμετωπίσεις με κοτόσουπα και χαμομήλι θα κρατήσει επτά ολόκληρες μέρες, ενώ αν την πολεμήσεις με φάρμακα θα κρατήσει `μόνον´ έξι! Αυτή είναι η πικρή αλήθεια για τις προόδους της επιστήμης σε σχέση με το κρυολόγημα.

Tι μπορούμε τελικά να κάνουμε για να τα βγάλουμε πέρα με το συνάχι, το βήχα και τον πυρετό, χωρίς να γεμίσουμε το στομάχι μας με φάρμακα άγνωστα, που τελικά ισοδυναμούν με ένα τσάι; Tο καλύτερο απ’  όλα είναι όταν κρυολογούμε (εξάλλου και τα σύγχρονα φάρμακα προς τα εκεί προσανατολίζονται) να βοηθούμε τον οργανισμό μας να κάνει τη δουλειά που ξέρει καλύτερα, δηλαδή να παράγει αντιικές ουσίες - ουσίες που προσπαθούν να φτιάξουν όλα τα εργαστήρια των φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά που μέχρι στιγμής αυτές συνεχίζουν να παράγονται αποκλειστικά από τον ανθρώπινο οργανισμό.
Tι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση;
Για κάποιους ανθρώπους η καλύτερη και η ασφαλέστερη λύση είναι οι συνταγές των γιαγιάδων μας. Τα τελευταία χρόνια όλοι στρέφουν διακριτικά τις έρευνές τους προς την παραδοσιακή ιατρική.

ΓIA TO MΠOYKΩMA THΣ MYTHΣ
Αλατόνερο:  Για να καταπολεμήσετε το συνάχι, μπορείτε να πάρετε ένα ποτήρι νερό και να το βράσετε στο μπρίκι για δύο έως τρία λεπτά. Μετά αφήστε το να χλιάνει και διαλύστε σε αυτό μισή κουταλιά αλάτι. Στη συνέχεια, ενσταλάζετε το αλατόνερο στα ρουθούνια σας χρησιμοποιώντας σταγονόμετρο ή μία σύριγγα του φαρμακείου για ενέσεις (αποστειρωμένη, της μίας χρήσης, από την οποία αφαιρείτε τη βελόνα).
Ρίχνετε περίπου 3-4 σταγόνες σε κάθε ρουθούνι.
Το αλατόνερο προκαλεί αντισηψία και έχει βλεννολυτικές ιδιότητες - διαλύει τη βλέννα και όχι μόνον ελευθερώνει τη μύτη από τη συμφόρηση, αλλά σας βοηθάει και να ξεφορτωθείτε τα μικρόβια.
Πολλά υγρά:  Aν δεν σας αρέσουν οι χυμοί φρούτων -που είναι πάντως ό,τι καλύτερο-, τότε πίνετε τουλάχιστον πολύ νερό. Η μεγάλη ποσότητα υγρών θα αυξήσει τη διούρηση, ώστε να φύγουν με τα ούρα και πολλά μικρόβια, θα ενυδατώσει τον οργανισμό σας και παράλληλα θα καθαρίσει το ανώτερο αναπνευστικό σας, επειδή θα βοηθήσει στη διάλυση των βλεννών. Tα πολλά υγρά βοηθούν και στο να πέσει και ο πυρετός. Δείτε το νερό σαν φάρμακο και φροντίστε όταν αρρωσταίνετε να πίνετε περίπου 7 έως 10 ποτήρια την ημέρα.
Εισπνοές πάνω από την κατσαρόλα :  Aν θέλετε να κοιμάστε ήσυχοι τις μέρες που συναχώνεστε, προτού πλαγιάσετε βράστε σε μια κατσαρόλα με νερό λίγο ευκάλυπτο ή ρίξτε στο βραστό νερό μία κουταλιά Wicks. Όταν το νερό αρχίσει να "παίρνει βράση", βάλτε μία πετσέτα στο κεφάλι, σκύψτε πάνω από την κατσαρόλα σε λογική απόσταση (περίπου 30 εκατοστά) και αρχίστε να αναπνέετε.

ΠOTE NA AΦHΣETE TA ΓIATPOΣOΦIA KAI NA TPEΞETE ΣTO ΓIATPO
1.O πυρετός είναι υψηλός και δεν υποχωρεί.
2. O πυρετός υποχωρεί και την επομένη επανεμφανίζεται.
3.Αρχίζει να επιδεινώνεται ένα άλλο σύμπτωμα –π.χ., ο βήχας.
4. Έχετε πολύ έντονο πονοκέφαλο.
5.Νιώθετε λήθαργο.
6. Παρουσιάζονται εξανθήματα στο σώμα σας.

ΓIA TO ΛAIMO KAI TO BHXA
Γαργάρες με αλάτι: Aν θέλετε να προλάβετε τον πονόλαιμο και γενικά το κρυολόγημα, μπορείτε να κάνετε προληπτικά γαργάρες με αλατόνερο δύο-τρεις φορές την εβδομάδα. Έτσι, μπορεί να γλιτώσετε την ίωση που σας τριγυρνά. Το ίδιο πάντως μπορείτε να κάνετε και αφού κρυολογήσετε, για να επιταχύνετε τη θεραπεία και την ανάρρωσή σας. Παίρνετε πάλι αλατόνερο (το ίδιο μείγμα με εκείνο που χρησιμοποιείται για τις σταγόνες της μύτης), αλλά αυτή τη φορά κάνετε γαργάρες. Ενώ στο αλατόνερο που βάζετε στα ρουθούνια η θερμοκρασία δεν παίζει σημαντικό ρόλο (μπορεί δηλαδή και να είναι σε φυσική θερμοκρασία δωματίου), στις γαργάρες πρέπει αυτό να είναι χλιαρό.
Κοτόσουπες με λαχανικά:  H κοτόσουπα έχει μπει επισήμως εδώ και δύο χρόνια στο "φαρμακευτικό οπλοστάσιο" της ιατρικής, επειδή διαπιστώθηκε ότι ο ζωμός του κοτόπουλου μειώνει τη διάρκεια των κρυολογημάτων, όπως και την ένταση του βήχα ή την ποσότητα της καταρροής. Oι λόγοι;  Βασικά άγνωστοι. Εικάζεται ότι τα συστατικά της κοτόσουπας έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Κανείς δεν ξέρει όμως πώς ακριβώς επιτυγχάνεται αυτό, αφού δεν παρατηρείται το ίδιο αποτέλεσμα με σκέτο ζωμό κότας ή με σκέτο ζωμό λαχανικών.
Τσάι με λεμόνι και μέλι: Tο τσάι έχει φλαβονοειδή, και αυτά μάλλον βοηθούν εν γένει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το κρυολόγημα. O μηχανισμός με τον οποίο το καταφέρνουν αυτό, πάντως, δεν είναι γνωστός.
Ένας λόγος που βοηθά το τσάι πιθανόν να είναι και μόνον η θερμοκρασία του, μια που το χειμώνα το πίνουμε συνήθως όλοι ζεστό. Το ζεστό αφέψημα (όχι το χλιαρό) έχει αντιική δράση, ανεξάρτητα από το τι περιέχει - τσάι, χαμομήλι ή οτιδήποτε άλλο. Οι περισσότεροι ιοί του αναπνευστικού -όχι όλοι όμως- αντιπαθούν την πολλή ζέστη. Άλλος ένας λόγος που βοηθά το τσάι πιθανόν να είναι και το λεμόνι που βάζουμε σε αυτό - το λεμόνι είναι αντισηπτικό.
Επίσης, βοηθά και το τσάι με λεμόνι και μέλι - επίσης άγνωστο πώς. Ίσως το μέλι μάς βοηθά επειδή απλούστατα μας κάνει να αποφεύγουμε τη ζάχαρη, που πάντα επιδεινώνει το κρύωμα, αφού ευνοεί τον πολλαπλασιασμό μικροβίων και ιών, μειώνοντας παράλληλα (άγνωστο γιατί) τις άμυνες του οργανισμού. Το μέλι με το λεμόνι είναι και από μόνα τους πολύ χρήσιμα. Στύψτε μισό λεμόνι σε δύο κουταλιές μέλι.
Είναι ένα "φάρμακο" που θα το ευχαριστηθείτε, γιατί σπάει η έντονη γλυκύτητα του μελιού και μένει η όμορφη γεύση του.
Γλειφιτζούρια: Tα γλειφιτζούρια -ό,τι και αν περιέχουν-, όπως και οι "θεραπευτικές καραμέλες", καταπολεμούν με έμμεσο τρόπο τους ιούς και τα μικρόβια. Εικάζεται δηλαδή ότι εκείνο που βοηθά δεν είναι τόσο η ουσία που πιθανόν περιέχουν αλλά το γεγονός ότι προκαλούν σιελόρροια, και καταπ ίνουμε συνέχεια. Έτσι κατευθύνουμε στο στομάχι μας πολλά ιικά ή μικροβιακά "φορτία" και το ανθρώπινο στομάχι με τη σειρά του είναι χώρος "εξόντωσης" των μικροοργανισμών.

ΓIA TON ΠYPETO
Βεντούζες:  Aν θέλετε να ανακουφίσετε γρήγορα ένα κρύωμα, μπορείτε να δοκιμάσετε και τις βεντούζες.
Οι βεντούζες πονάνε λίγο και αφήνουν κόκκινα σημαδάκια, που πάντως αργότερα φεύγουν. Εικάζεται ότι ο λόγος που ωφελούν και "παίρνουν" τον πυρετό είναι το ότι προκαλούν υπεραιμία στα πλευρά και στην πλάτη.
Η υπεραιμία προκαλεί και ευεξία. Ένας λιγότερο δραστικός τρόπος να
προκαλέσετε υπεραιμία είναι να ζητήσετε από κάποιον να σας κάνει ένα
σχετικά δυνατό μασάζ με Wicks ή λάδι ευκαλύπτου.
Χλιαρό μπάνιο:  O πυρετός ελέγχεται με αντιπυρετικά φάρμακα. Αλλά αν θέλετε να τα αποφύγετε και ο πυρετός σας δεν έχει φτάσει το 39 (στα παιδιά αν δεν έχει φτάσει το 38,5), τότε μπορείτε να στηρίζεστε στις ψυχρές κομπρέσες και στο χλιαρό μπάνιο, όπως και στην κατανάλωση πολλών χυμών και υγρών.
Σε αυτά μπορείτε να στηρίζεστε ακόμα και αν παράλληλα παίρνετε αντιπυρετικά φάρμακα, για να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα. Το χλιαρό μπάνιο κατεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα.
Κάντε λοιπόν ντους ή μείνετε στην μπανιέρα για δέκα λεπτά - το νερό πάντως να θυμάστε να είναι το πολύ στους 37 βαθμούς και το λιγότερο στους 28.
Αμέσως μετά το μπάνιο, πλαγιάστε και κουκουλωθείτε.
Φροντίστε όμως να μην υπάρχουν κρύα ρεύματα και γενικά όταν είστε άρρωστοι (είτε κάνετε μπάνιο είτε όχι) η θερμοκρασία όλου του σπιτιού σας να είναι περίπου στους 25-28 βαθμούς.
Σκόρδο και λεμόνι:  Στον πυρετό μπορεί να σας βοηθήσει και ένα μείγμα που ίσως να μην ενθουσιάζει σαν γεύση, αλλά έχει πολλά από αυτά που χρειάζεστε: Λιώνετε στο γουδί μία σκελίδα σκόρδο, τη βάζετε σε ένα ποτήρι, από επάνω ρίχνετε το χυμό ενός λεμονιού και μία κουταλιά μέλι. Tα αναμιγνύετε και στη συνέχεια τα αραιώνετε σε ένα ποτήρι ζεστό νερό. Μετά -δυστυχώς- το πίνετε. Άλλη λύση είναι το κρεμμύδι. Ψήνετε ένα κρεμμύδι στο φούρνο και μετά το στύβετε για το χυμό. Προσθέτετε τόσο μέλι όσο είναι και το "ζουμί" του κρεμμυδιού.
Τρώτε όσες κουταλιές θέλετε ή μπορείτε...

ΓIA THN ENIΣXYΣH TOY OPΓANIΣMOY
Κόκκινη πιπεριά και κρεμμύδι: Tα τρόφιμα που έχουν κόκκινη πιπεριά, όπως και μεμονωμένα η κόκκινη πιπεριά και η πιπερόριζα, φαίνεται πως βοηθούν πολύ στο κρυολόγημα.Κανείς όμως δεν ξέρει με βεβαιότητα το γιατί. Πιθανόν η ευεργετική δράση της κόκκινης πιπεριάς να οφείλεται στο ότι περιέχει πολλή βιταμίνη A, βιταμίνη C και καροτένια, δηλαδή πληθώρα αντιοξειδωτικών ουσιών.

Το βέβαιο είναι ότι η κόκκινη πιπεριά προκαλεί εκκρίσεις στη μύτη και στο λαιμό, και έτσι βοηθά τον οργανισμό να αποβάλλει πιο γρήγορα τους ιούς και τα μικρόβια.
Tο ίδιο όμως κάνει και το κρεμμύδι - γενικά ό,τι "καίει" προκαλεί βλεννόλυση και καθαρίζει τους βλεννογόνους, γι΄ αυτό και "κλαίμε" όταν καθαρίζουμε κρεμμύδια.
Τα πορτοκάλια και τα λεμόνια: Oι ειδικοί δεν ξέρουν ακόμη με τι τρόπο βοηθούν στο κρύωμα η πορτοκαλάδα και η λεμονάδα, αλλά σύμφωνα με μία θεωρία που μοιάζει βάσιμη, η βιταμίνη C αυξάνει την παραγωγή
λεμφοκυττάρων, δηλαδή κάποιων κυττάρων που είναι "κλειδιά" με τη σειρά τους για την παραγωγή αντισωμάτων. Eπίσης, με κάποιο τρόπο η βιταμίνη αυτή μοιάζει να "συντονίζει" τις αμυντικές λειτουργίες των κυττάρων - σαν να
σχεδιάζει μια στρατηγική που όμως δεν μπορεί ούτε να δει ούτε να ερμηνεύσει το μικροσκόπιο.
Η παρουσία της βιταμίνης C στον οργανισμό, πάντως, αυξάνει σίγουρα την παραγωγή ιντερφερόνης, μίας επίσης αμυντικής ουσίας του σώματος, η οποία "ειδικεύεται" στις ιώσεις.
Ξηροί καρποί για τον ψευδάργυρο : O ψευδάργυρος στηρίζει τον οργανισμό στη μάχη του με το κρυολόγημα, ίσως γιατί βελτιώνει τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων και των T λεμφοκυττάρων.
O ψευδάργυρος είναι απαραίτητος και για να μεταβολίζουμε τη βιταμίνη A, η οποία επίσης παίζει αναρρωτικό ρόλο στα κρυολογήματα.
H παρουσία του είναι βασική ως καταλύτη, γιατί μπορεί να τρώμε τρία καρότα την ημέρα, θεωρητικά να υπερκαλύπτουμε τις ανάγκες μας σε βιταμίνη A, αλλά το σώμα μας να μην αξιοποιεί ούτε το 30% από αυτήν, επειδή του λείπει ο ψευδάργυρος.
Αν δεν τρώτε πολύ κρέας, τότε πολύ πιθανόν να είστε μεταξύ εκείνων που κρυολογούν συχνά επειδή τους λείπει ο ψευδάργυρος. Μπορείτε επίσης να τη βρείτε στα φιστίκια, τα αμύγδαλα και τα καρύδια.
Aπό τη Σοφία Καρυπίδου-Πηγή: vita
Μύτη – Λαιμός
Όταν στεγνώσει η μύτη ρουφάμε αλατόνερο ή χρησιμοποιούμε φυσικό ορό.
Όταν πονάει ο λαιμός, τρώμε κατά διαστήματα μέλι και συχνά πίνομε λεμόνι.
Όταν έχομε συνάχι βράζομε σε μία κατσαρόλα ευκάλιπτο, δενδρολίβανο και δαφνόφυλλα. Αυτοί οι υδρατμοί απολυμαίνουν την ατμόσφαιρα.
Καθώς είναι ξεσκέπαστη η κατσαρόλα όταν έχομε δύσπνοια καθόμαστε πάνω από την καφτή κατσαρόλα αφού σκεπάσομε το κεφάλι μας με μία πετσέτα και κάνομε εισπνοές ώσπου να κρυώσει το νερό με τον ευκάλυπτο κι εμείς θα έχομε υδρώσει.
Επίσης ωφελούν και οι εισπνοές από τον ατμό βρασμένου ξυδιού.
Εάν βγάλομε δόντι και έχομε αιμορραγία κάνομε γαργάρα με κρασί και στη θέση που υπήρχε το δόντι ένα βαμβάκι με κρασί για λίγη ώρα.
Εάν η μύτη είναι βουλωμένη από κρυολόγημα βάλτε τρία δόντια σκόρδο σε ένα μαντηλάκι και κοπανίστε τα ώσπου να λιώσουν. Αναπνέετε βαθειά πιέζοντας το μαντίλι.
Σε ένα απλό κρυολόγημα θα ανακουφιστείτε εάν βάλετε 1 κουταλιά μουστάρδα στο σάντουιτς που τρώτε.
Για το συνάχι βάλτε συχνά σε κάθε ρουθούνι αλάτι ή σταγόνες λεμόνι ή 1 κομματάκι κρεμμύδι.
Στόμα - Βήχας
Για τα σπυριά μέσα στο στόμα χρησιμοποιούμε σόδα φαγητού και μέλι.
Για τον βήχα βράζομε ζαμπούκο.
Επίσης στο τσάϊ που έχομε βράσει αφού το στραγγίσομε στο φλιτζάνι βάζομε ένα κουταλάκι σόδα φαγητού χωρίς λεμόνι γιατί θα αφρίσει.
Σε όλα τα τσάϊα μέλι.
Άλλο ένα σιρόπι για βήχα. 1 κρόκο αυγού, 1 κουτάλι μέλι, 1 κουτάλι ζάχαρι λίγο βιτάμ, λίγο κακάο. Τα χτυπάμε όλα καλά και τα ρίχνομε σε καφτό γάλα. Το πίνομε λίγο, λίγο. Επίσης ψιλοκόψτε ένα κρεμμύδι πασπαλίστε το με ζάχαρι και αφήστε το σ’ ένα δοχείο με νερό όλη την νύχτα. Το πρωί μόλις ξυπνήσετε πιέστε το ζουμί αργά-αργά.
 Βήχας από βρογχικά ή άσθμα. Βράστε μισό κιλό δενδρομολόχα με λίγη ρίγανη και 1 κιλό ζάχαρη. Πίνετε 3 κουταλιές την ημέρα.
Ο χυμός από καρότα θεραπεύει τις άφτρες του στόματος. Επίσης τα βατόμουρα και γαργάρα με φασκόμηλα.
Στοματικές πληγές. Ακουμπήστε ένα χρησιμοποιημένο και ακόμα υγρό φακελάκι τσαγιού σαν κομπρέσα για λίγα λεπτά επάνω στην πληγή. Θα σας ανακουφίσει και θα απαλύνει το τσούξιμο και τον πόνο.
Το σέλινο, το σκόρδο και η τσουκνίδα κάνουν καλό στο άσθμα. Βράζομε φύλλα και κοτσάνια μαϊντανού μέσα σε γάλα και πίνουμε από αυτό πολλές φορές την ημέρα. Επίσης για το άσθμα ρίχνομε σε καυτό νερό φύλλα τριφυλλιού χλωρά ή ξερά και ύστερα από δέκα λεπτά το σουρώνουμε και το πίνουμε. Ακόμα και επιθέματα στο στήθος με φρέσκα φύλλα λάχανου.
Για τον πυρετό τοποθετήστε σε δύο κάλτσες ψιλοκομμένα κρεμμύδια να τη φορέσετε και να τη δέσετε στον αστράγαλο. Προκαλεί εφίδρωση και πέφτει ο πυρετός.

Πηγή: Παραδοσιακά Γιατροσόφια και Πρακτικές Συμβουλές

Thursday, November 29, 2012

7 ισχυρά παυσίπονα που έχουμε …στην κουζίνα μας

Η φύση έχει προνοήσει, πολύ πριν τη φαρμακευτική, να δημιουργήσει παυσίπονα, τα οποία ευτυχώς βρίσκονται σε αφθονία και είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στην κουζίνα σας.


Ξύδι για την καούρα
Το ξύδι από μηλίτη περιέχει αλκαλοποιητές
Ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα, λέει η γνωστή παροιμία, έτσι και το ξύδι από μηλίτη είναι η καλύτερη και φυσικότερη ίαση για την καούρα. Βάλτε ένα κουταλάκι της σούπας ξύδι μηλίτη σε ένα ποτήρι νερό και πιείτε το σιγά σιγά. Το ξύδι από μηλίτη περιέχει αλκαλοποιητές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τον άνθρωπο, ειδικά λόγω των οξέων που περιέχει η σύγχρονη διατροφή.

Σκόρδο για την αρθρίτιδα
Απλώστε το στις αρθρώσεις
που πονούν
Από την αρχαιότητα, το σκόρδο έπαιζε σημαντικό ρόλο στον τομέα των …παυσίπονων. Έτσι και σήμερα, ακολουθώντας την πανάρχαια τακτική, ψιλοκόψτε μία σκελίδα σκόρδο και μαζί με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο ζεστάνετέ το. Απλώστε το στις αρθρώσεις που πονούν και θα αισθανθείτε μία τρομερή ανακούφιση. Επιπλέον, το σκόρδο ενδείκνυται και για τον πονόδοντο: τρεις σκελίδες σκόρδο και μία πρέζα αλάτι, χτυπημένα μαζί, είναι ιδανικά όταν τα απλώσετε στο δόντι σας που πονάει.

Μούρα για την κύστη
τα αντιοξειδωτικά συστατικά
«σκοτώνουν» τις ελεύθερες ρίζες
Έρευνες έχουν δείξει ότι μία μερίδα μούρα μπορούν να μειώσουν έως και 60% τον πόνο από λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Το μυστικό όπλο είναι τα αντιοξειδωτικά συστατικά, τα οποία «σκοτώνουν» τις ελεύθερες ρίζες που ερεθίζουν το βλεννογόνο του πεπτικού συστήματος. Η κατανάλωση μούρων είναι μοναδική σπιτική θεραπεία και για το πεπτικό έλκος, τη δυσπεψία και τις λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης.

Σταφύλια για τη μέση
τα σταφύλια αυξάνουν
την κυκλοφορία του αίματος
Μελέτη του Πανεπιστήμιου του Οχάιο έδειξε ότι εάν καταναλώνετε μία μερίδα σταφύλια καθημερινά απαλλάσσεστε από τους πόνους της πλάτης. Αυτό συμβαίνει επειδή τα σταφύλια περιέχουν θρεπτικά συστατικά, τα οποία αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος, ειδικά στην περιοχή της μέσης, και αυτό με τη σειρά του ανακουφίζει από τον πόνο.

Ανανάς για τις φλεγμονές
η κατανάλωση ανανά βελτιώνει
την κυκλοφορία του αίματος
Η βρομελίνη που βρίσκεται στον ανανά είναι εκείνη που μπορεί να σας απαλλάξει από το φούσκωμα και το βάρος που νιώθετε στο στομάχι. Επιπλέον, η κατανάλωση ανανά βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, σταματώντας τις κράμπες και τις φλεγμονές. Μπορεί ακόμα να βοηθήσει στην απελευθέρωση των φλεγμονωδών ενώσεων, που συμβάλλουν στην αρθρίτιδα.

Βρόμη για τους πόνους περιόδου
η βρόμη είναι πλούσια σε μαγνήσιο
Η βρόμη θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στις κράμπες τις περιόδου και ανακουφίζουν από την ενδομητρίωση. Ο λόγος είναι ότι η βρόμη είναι πλούσια σε μαγνήσιο και μία από τις καλύτερες πηγές διατροφικού ψευδαργύρου για τις γυναίκες εκείνες, που υποφέρουν από πόνους περιόδου.
Γαρύφαλλο για τον πονόδοντο
λίγο λάδι από γαρύφαλλο για το δόντι
που σας πονάει
Το γαρύφαλλο (το μπαχαρικό όχι το λουλούδι) είναι ένας δοκιμασμένος σύμμαχος κατά του πονόδοντου. Εξάλλου και διάφορες οδοντόκρεμες, που κυκλοφορούν έχουν γαρύφαλλο, κάτι που τις κάνει ακόμη πιο ευεργετικές για τη στοματική υγιεινή. Μπορείτε απλά να ταμπονάρετε με λίγο λάδι από γαρύφαλλο το δόντι που σας πονάει και να ανακουφιστείτε πραγματικά.

Πηγή:clickatlife.gr